LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 17

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 16 (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 17
Ngày ban hành 27/04/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 20/4)
SÁNG:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Hội ý.
Thành phần: LĐVP, CV các khối.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:

  1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
  • 14 giờ: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo một số vướng mắc trong công tác cán bộ.
Thành phần: Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, CV(Tuyên).
  • 14 giờ 30: Họp các ngành để rà soát công việc trong thời gian vừa qua.
Thành phần: Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, lãnh đạo: Ban QLDA ĐTXD huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất; CVP, CV các khối (đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình).
Địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Báo cáo Thường trực Huyện ủy tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Tổ tuyên truyền, trang trí – Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII.
Thành phần: Ông Nguyễn Sỹ Tuấn – Phó TB TT Ban TGHU; ông Nguyễn Viết Đợi – Bí thư Huyện đoàn; ông Nguyễn Văn Kiện – Q.Trưởng phòng VH-TT; ông Lê Văn Phú – Trưởng Đài TT-TH; ông Đoàn Thanh Lâm – PGĐ Trung tâm VH-TT; ông Lê Đình Vân – PCVP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ BA (ngày 21/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh Tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp các ngành thống nhất các nội dung trả lời đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hợi, địa chỉ: ấp Bàu Lùng, xã Tân Hiệp.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Thanh tra huyện, Tòa án nhân dân huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, CVP, CV Giang (giao Phòng Y tế chuẩn bị nội dung và tài liệu cho thành phần dự họp).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự bàn giao nhiệm vụ của Chủ tịch UBND huyện.
Kính mời dự: Thường trực Huyện ủy.
Thành phần: LĐVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 22/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Đi khảo sát thực tế và làm việc với Đảng ủy, UBND xã Tân Hưng và Ban Giám hiệu các Trường Tiểu học, THCS về việc sáp nhập các Trường học trên địa bàn xã Tân Hưng.
Kính mời dự: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;
Thành phần: TP. GD&ĐT, TP. Nội vụ; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Hưng và Ban giám hiệu các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Tân Hưng (giao Phòng GD&ĐT thông báo cho Ban Giám hiệu các Trường liên quan).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã Tân Hưng.        
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp trực tuyến với UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh (giao Phòng TN-MT liên hệ với Sở Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị tài liệu họp).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp tại UBND tỉnh thống nhất ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ (giao Phòng TC-KH liên hệ với Sở Tài chính chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 23/4)
SÁNG:
  1.  Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ họp nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ báo cáo việc tham mưu thực hiện các nội dung công việc liên quan đến ngành giáo dục theo Kết luận 270-KL/HU ngày 08/4/2020 của Huyện ủy.
Thành phần: Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quyền Trưởng phòng Tài chính– Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND: CVP, CV(Tuyên, Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh nghe Tổ kiểm tra thành lập theo Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bình Phước (giao Phòng Tài nguyên và Môi trường liên hệ với Sở Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 24/4):
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Công ty Cổ phần KCN Dân cư Tân Khai (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung, mời lãnh đạo Công ty Cổ phần KCN Dân cư Tân Khai).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (qua hệ thống e-Cabinet).
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban CHQS huyện,  Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, CV Minh.
Địa điểm: 09 giờ, tại phòng trực tuyến UBND huyện.
Lưu ý: Các thành viên tham dự họp chuẩn bị máy tính xách tay hoặc máy tính bảng và thực hiện kết nối trên hệ thống e-Cabinet.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện định kỳ tháng 4/2020.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay4,676
  • Tháng hiện tại199,386
  • Tổng lượt truy cập6,413,641
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây