LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 18 (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 18
Ngày ban hành 27/04/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 27/4)
SÁNG:
1. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn chủ trì họp Thường trực HĐND huyện để thống nhất một số nội dung trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XI.
Thành phần: Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND – UBND: CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc với Thanh tra tỉnh để thống nhất thực hiện xây dựng chính sách theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Thanh tra tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Trưởng phòng Nội vụ huyện về công tác chuyên môn.
Thành phần: CVP HĐND-UBND huyện, CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP trên địa bàn huyện (giao Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện, gồm các ông (bà): Ông Nguyễn Thế Hoàng - PTP. Tài chính – Kế hoạch, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - PTP. Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Xuân Thanh - PTP. Kinh tế - Hạ tầng,  ông Hoàng Quốc Thái - TP. Y tế, ông Đặng Bá Báu - PTP. Văn hóa – Thông tin, ông Đoàn Quốc Việt - PTP. Giáo dục và Đào tạo, ông Trần Hiển - PTP. Nông nghiệp & PTNT, ông Huỳnh Duy – PGĐ phụ trách Văn phòng đăng ký đất đai huyện, ông Đồng Văn Kiên – PGĐ phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất, ông Lê Nguyễn Quan Hoàng Dũng - PGĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ông Đặng Minh Thế - PCVP Huyện ủy; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV (Nghĩa).
- 15 giờ 30: Làm việc với UBND thị trấn Tân Khai về tình hình xử lý vi phạm hành chính về đất đai và xây dựng đường BTXM năm 2018-2019.
Thành phần: (có thư mời riêng).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (giao Phòng Lao động – TB&XH huyện liên hệ Sở Lao động – TB&XH chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Phòng TC-KH, Phòng Y tế, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng VH-TT, Trung tâm Y tế huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Ngân hàng CSXH huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Phạm Trung, CV (Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ BA (ngày 28/4)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Đại hội Chị bộ Phòng NN&PTNT huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Phó CVP Lê Đình Vân;
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng khách UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân huyện.
Nội dung: Nghe các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện (giao Phòng Y tế chuẩn bị nội dung và tài liệu cho thành phần dự họp).
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy;
Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo (giao Phòng Y tế mời, giao Trung tâm y tế huyện mời thêm 2 - 3 trạm y tế cơ sở để nghe báo cáo thực trạng).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Ủy quyền Phòng Nội vụ làm Trưởng đoàn số 2 đi thăm và chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564- Dương lịch 2020 (theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 23/4/2020 của UBND huyện).
Thành phần: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nội vụ, Hội LHPN huyện, Huyện đoàn, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.
 Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tập trung tại UBND huyện để cùng đi.   
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp BCĐ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện.
Nội dung: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019; triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020 của BCĐ (giao Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thành viên BCĐ (Giao Phòng TC-KH mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp BTV Huyện uỷ.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Đại hội Chi bộ Trung tâm VH-TT huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian, Địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng khách UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 29/4)
SÁNG:
1. Các Phó Chủ tịch UBND huyện: Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Tàu Ô nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020).
Thành phần: Theo Thông báo số 56/TB-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm:
- 06 giờ 30 phút, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện (khu phố 1, thị trấn Tân Khai).
- 7 giờ 30 phút, tại Tượng đài Chiến thắng Tàu Ô (khu phố 7, thị trấn Tân Khai).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Hội ý Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45, tại trụ sở Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính – Thống kê.
Cùng dự: Phó CVP Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 15, tại Phòng khách UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Đại hội Chi bộ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện.
Cùng dự: Phó CVP Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Phòng TN&MT huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển CNTT huyện (giao Phòng VH – TT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Chánh VP Huyện ủy, TP Văn hóa – TT, Chánh VP Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phó Trưởng CA huyện (phụ trách An ninh), Bí thư Huyện đoàn, TP Nội vụ, TP Giáo dục và Đào tạo, TP Y tế, PTP Tài chính – Kế hoạch, PTP Phòng Kinh tế - HT, Trưởng Đài TT-TH, CV (Minh, Luân).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ NĂM + THỨ SÁU (ngày 30/4 + 01/5)
Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5).
Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện và công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện trực nghỉ Lễ theo phân công tại Thông báo số        /TB-VP ngày 24/4/2020 của Văn phòng HĐND-UBND huyện.
 
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)


                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay5,244
  • Tháng hiện tại199,954
  • Tổng lượt truy cập6,414,209
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây