LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 23

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 (từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2019)

Số kí hiệu Tuần lễ 23
Ngày ban hành 03/06/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 03/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ phát động thi đua cụm của ngành Công an (Công an huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Lễ chào cờ đầu tháng Công an huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự chào cờ tháng 6/2019.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức thuộc huyện trong khu TTHC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Thường trực Huyện ủy phiên thứ 16/2019, nội dung:
- Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo về công tác cán bộ; Đề án nhân sự Đại hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- BDV Huyện ủy báo cáo Đề án thành lập Văn phòng khối vận.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
CHIỀU:
1 Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, địa phương.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2.  Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Họp thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, kỷ niệm ngày Môi trường thế giới 05/6 và phát động phong trào Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2019 (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện, gồm: Bà Trịnh Thanh Triều – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, ông Lê Minh Khanh – CT. Hội Nông dân huyện, ông Nguyễn Viết Đợi – Bí thư Huyện đoàn, ông Nguyễn Tấn Cường - TP. Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Văn Long – TP. Nông nghiệp & PTNT, ông Võ Hoàng Bắc - Trưởng Công an huyện, bà Lê Thị Mỹ Linh – TP. Giáo dục & ĐT huyện, ông Nguyễn Thế Hoàng – PTP. Tài chính – KH, ông Hoàng Quốc Thái – TP. Y tế, ông Đặng Bá Báu – PTP. Văn hóa – TT, ông Nguyễn Ngọc Thế - PTP. Phụ trách Phòng Kinh tế & HT, ông Đoàn Thanh Lâm – PGĐ. Trung tâm Văn hóa – TT huyện, ông Vũ Tiến Tùng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Khai A (giao Phòng TN-MT mời), Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, CV (Nghĩa).
- 15 giờ: Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo một số khó khăn vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các trường hợp có biến động về đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, CN.Văn phòng đăng ký đất đai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, CV(Nghĩa).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ BA (ngày 04/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên thứ 7/2019).
- Thông qua công tác cán bộ (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
- Thông qua Đề án thành lập Văn phòng khối vận (BDV Huyện ủy phối hợp BTC huyện ủy chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn nghe các Tiểu ban báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hớn Quản lần thứ II năm 2019,
Thành phần: Ông Điểu Toàn – TP. Dân tộc, ông Nguyễn Viết Đợi – Bí thư Huyện đoàn, bà Nguyễn Thị Dung – CT. Hội LHPN huyện, ông Hà Văn Hóa – PT. Công an huyện, ông Lê Đình Vân – PCV. HĐND – UBND huyện, ông Nguyễn Văn Tâm – PTP. Nội vụ, ông Đặng Bá Báu – PTP. Văn hóa – TT, ông Đoàn Thanh Lâm – PGĐ. Trung tâm VH-TT, ông Lê Văn Phú – Trưởng Đài TT-TH, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh cùng dự giám sát với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với công tác quản lý nhà nước về rác thải sinh hoạt trên địa bàn dân cư.
Thời gian, địa điểm: cả ngày, bắt đầu tư 7 giờ 45 phút, tại UBND thị trấn Tân Khai.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: Lãnh đạo: UBKT Huyện ủy, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Chánh Thanh tra huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự công bố Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn Thanh tra pháp luật trong việc chấp hành pháp luật trong một số dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông do UBND huyện làm chủ đầu tư.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, giám sát, thi công và các cán bộ có liên quan (giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 phút, tại trụ sở Thanh tra tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư), Nội dung: Phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ và triển khai kế hoạch hoạt động của BCĐ năm 2019 (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp BTV Huyện ủy
THỨ TƯ (ngày 05/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 6/2019 trực tuyến từ trung ương đến điểm cầu của huyện, Nội dung: Những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Luật đường sắt 2017 và định hướng phát triển của ngành đường sắt trong thời gian tới; thông tin điều chỉnh chiến lược của các nước lớn thời gian gần đây, tác động và chính sách của Việt Nam; định hướng công tác tuyên truyền.
Thành phần: Các phòng ban thuộc huyện (theo lịch làm việc tuần của Huyện ủy), Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT về tổng hợp diện tích đất giao khoán, sổ nhận khoán đối với diện tích đất lâm nghiệp giao về địa phương quản lý sau quy hoạch 3 loại rừng (Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo và công chức phụ trách Phòng Nông nghiệp & PTNT, lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính – kế hoạch, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn cùng Bí thư Huyện ủy đi khảo sát các điểm sạt lở thuộc tuyến đường ấp 7, xã An Khương.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường, CV(Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã An Khương.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Cùng Bí thư Huyện ủy tiếp Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; các Phó Ban HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ, tại Nhà khách Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 06/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ huy thống nhất phòng, chống trộm cắp, mua bán mủ cao su trái phép, bảo vệ vườn cây cao su.
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019 (chưa thông qua tại cuộc họp ngày 31/5/2019).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.

TỐI:
Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Lễ khai mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước (Bờ Hồ Suối Cam).
THỨ SÁU (ngày 07/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Cùng Thường trực Huyện ủy:
- 07 giờ 30 phút: Họp trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII tại điểm cầu của huyện.
- 08 giờ 30 phút: Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019, Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019.
Thành phần: Các ngành của huyện (theo Lịch làm việc tuần của Huyện ủy), Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh cùng dự giám sát cùng Ban Pháp chế HĐND huyện về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp xã Minh Đức.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh nghe Phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo vướng mắc việc đo đạc địa chính khu đất quy hoạch Trạm tăng áp để giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án cấp nước sạch cho huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, UBND thị trấn Tân Khai, Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng mời) CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT dự Hội nghị kết nối cung - cầu giữa nông dân và doanh nghiệp về tiêu thụ hàng nông sản, trái cây trong tỉnh năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 6/2019 và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Vũ Đình Đang.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại phòng giao ban/BCH Quân sự huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.


Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.     
(Lịch này thay thư mời)
 

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay748
  • Tháng hiện tại188,352
  • Tổng lượt truy cập6,402,607
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây