LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 23

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 23
Ngày ban hành 15/06/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 01/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 7 giờ: Dự chào cờ tháng 6/2020.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban huyện trong khu TTHC.
Địa điểm: Tại Sân chào cờ UBND huyện.
- 7 giờ 15: Hội ý nội dung xin ý kiến Thường trực Huyện ủy thực hiện quy trình điều động đối với chức danh lãnh đạo quản lý đủ 02 nhiệm kỳ.
Thành phần: Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng GD-ĐT, VP. HĐND-UBND: CVP, CV Tuyên.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực Huyện ủy.
- 08 giờ: UBMTTQVN huyện báo cáo kết quả đánh giá cán bộ, công chức cuối năm 2019.
- 09 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp thống nhất kế hoạch tập huấn sử dụng dịch v công mức độ 3, 4 (Phòng VH-TT phối hợp VP HĐND-UBND chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng VH-TT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, VP HĐND-UBND: CVP, CV Luân, Minh.
Thời gian địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Lễ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nồng – Nguyên Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại Nhà đ/c Nguyễn Văn Nồng (ấp Lòng Hồ, xã Tân Hưng).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Phòng NN&PTNT về kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm và kế hoạch công tác những tháng cuối năm 2020.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp &PTNT, VP HĐND-UBND: LĐVP, CV Nghĩa.
Thời gian địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ BA (ngày 02/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh – Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội: Họp nghe các Tổ báo cáo tiến độ công việc.
Thành phần mời họp: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, ông Lưu Quốc Nhật – CVP Huyện ủy, VP HĐND-UBND: CVP, CV Quang (các thành phần khách do Tổ trưởng các Tổ thông báo mời họp).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tình hình thực hiện công tác Bồi thường GPMB các công trình trên địa bàn huyện (TT.PTQĐ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Các Thành viên Hội đồng BT-GPMB huyện (giao Trung tâm PTQĐ mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 10 gi, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Quyền Chánh Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ (do Thường trực Huyện ủy chủ trì).
 Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp và làm việc với đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh về việc tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung nội dung văn kiện, đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau khi Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến
Thành phần mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Chánh VP HĐND-UBND; Trưởng các đơn vị: Phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng KTHT, phòng TCKH, phòng TNMT, phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT, phòng VHTT, phòng LĐTBXH, Chi cục Thống kê.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ TƯ (ngày 03/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 6/2020; thông qua Quy chế làm việc, Quy chế lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng giao ban/BCH Quân sự huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Hội đồng kỷ luật công chức xã (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Ông Bùi Đình Lợi – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, ông Nguyễn Tấn Cường – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Mạnh Thường – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Khai, ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng Phòng Nội vụ, ông Lê Văn Hồng – Chuyên viên Phòng Nội vụ, ông Phạm Minh Toàn – công chức thị trấn Tân Khai, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp thông qua danh sách các xã về đích nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Chủ tịch UBND các xã; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 gi, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 15 giờ: Làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa về việc cung cấp các cơ sở pháp lý về vùng bán ngập lòng hồ Dầu Tiếng cho chính quyền địa phương để thuận tiện trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện (giao Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa chuẩn nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV Nghĩa.
- 16 giờ: Làm việc với công ty đầu tư Khu dân cư Tân Khai.
Thành phần: Có Thư mời riêng.
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (04/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (bước 1, lần 1) thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:
- 08 giờ 30 phút: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2).
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện.
- 09 giờ 30 phút: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Bước 3, lần 1).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (bước 4, lần 2) thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Bước 5, lần 2) thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Nông nghiệp &PTNT: Dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của 03 Nhà máy Thủy điện Thác Mơ – Cần Đơn – Srok Phu Miêng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp Hội đồng thẩm định Bảng giá đất tỉnh giai đoạn 2020-2024 (Phòng Tài chính – Kế hoạch liên hệ Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 05/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp tại UBND tỉnh thông qua các nội dung còn lại trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch: Dự Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA” do Bộ Công thương tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Minh Đức.
- 15 giờ: Trao đổi với UBND xã Minh Đức về tình hình quản lý chợ Minh Đức.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CV (Quang).
Địa điểm: Tại UBND xã Minh Đức.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay7,910
  • Tháng hiện tại187,315
  • Tổng lượt truy cập6,401,570
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây