LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 23

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 23 (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 12/6/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 23
Ngày ban hành 08/06/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 07/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện: Dự chào cờ tháng 6/2021.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng, ban, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp Thường trực Huyện ủy:
Nội dung:
- 8 giờ: BTC Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng và tuyển dụng công chức, viên chức.
Thành phần: Theo lịch Huyện uỷ.
-  9 giờ 30: UBND huyện: (1) báo cáo tóm tắt dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 của địa phương và kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021; (2) xin chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch khu đô thị Tân Khai và giải quyết kiến nghị của người dân trên địa bàn huyện.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Vũ Tiến – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đ/c Trưởng phòng TC –KH; đ/c Trưởng phòng KT-HT; Phó Trưởng phòng phụ trách phòng TN-MT; Giám đốc TTPTQĐ; Đ/c Chánh VPHU; Đ/c Chánh VPHĐND-UBND huyện.
- 10 giờ: Ủy ban bầu cử huyện báo cáo xin chủ trương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thành phần: Đ/c Trịnh Thế Sơn – UVTV, Trưởng BTG Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
- 10 giờ 30: VPHU báo cáo xin chủ trương sửa chữa nhà khách Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến hội ý
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, CV các khối.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng họp trực tuyến.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: cùng Thường trực Huyện ủy cùng với Thường trực Thị ủy Bình Long đi thăm chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Minh Tâm.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Công an huyện, BCH Quân sự, Trung tâm Y tế, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ, tại xã Minh Tâm.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 08/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tiếp dân định kỳ
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với Thường trực BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Thường trực BCĐ công tác tôn giáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ họp thông qua một số nội dung về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện năm 2021 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: ông Nguyễn Ngọc Lĩnh - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ; ông Lê Văn Anh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phó Trưởng phòng Nội vụ; ông Bùi Duy Dũng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Văn Sáng - Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở
THỨ TƯ (ngày 09/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Họp UBND tỉnh trực tuyến thông qua các nội dung còn lại trình tại kỳ họp thứ nhất (giữa năm 2021) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Thành phần: các Ban HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Chi cục Thuế, Chi Cục Thống kê, Ban QLDA ĐTXD huyện; Chánh VP HĐND – UBND huyện; CV Tuyên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với Thường trực Đảng ủy xã An Phú
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Đảng ủy xã An Phú.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn
 Vũ Tiến làm việc với UBND xã An Phú liên quan đến nội dung phản ánh của người dân trong xây dựng tuyến đường BTXM tổ 8, ấp Bình Phú (UBND xã, Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
- 08 giờ 30 phút: Làm việc với UBND xã An Phú.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã An Phú CV(Quang).
- 09 giờ 30 phút: Làm việc với các hộ dân và Ban ấp Bình Phú liên quan đến đầu tư tuyến đường.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã An Phú, Ban Quản lý ấp Bình Phú, đại diện các hộ phản ánh kiến nghị (nickname facebook Tuyến Hạnh và các hộ dân liên quan, giao UBND xã mời), CV(Quang).
Địa điểm: Tại Nhà văn hóa ấp Bình Phú.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. (giao phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu báo cáo tóm tắt dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của địa phương và kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021 gửi về Văn phòng Tỉnh ủy và Sở KH&ĐT trước 15h00 ngày thứ 2).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều làm việc tại trụ sở
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với Thường trực BCĐ 35 và Thường trực BCĐ 33 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp Thường trực Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc, vận động hộ ông Lương Bảo Hiền giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Đông Tây 9 (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung, mời hộ ông Hiền).
Mời dự: Chủ tịch UB.MTTQVN huyện, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện (giao Trung tâm Phát triển quỹ đất gửi tài liệu, trực tiếp báo cáo giải trình cho các thành viên mời dự để nghiên cứu, hỗ trợ vận động trong buổi làm việc).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 10/6):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung: Thông qua công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng và tuyển dụng công chức, viên chức (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm:  8 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Lễ Khai mạc Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ.
Cùng dự:
- Ban chỉ đạo gồm: ông Bùi Khánh Hòa – CHT/Ban CHQS huyện, ông Nguyễn Ngọc Lĩnh – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, ông Trịnh Thế Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Bùi Văn Cảnh – TP. Tư pháp huyện, ông Vũ Duy Quỳnh – CTV/Ban CHQS huyện, ông Lê Văn Anh – Phó TP. Nội vụ huyện, ông Đào Việt Hùng – TP. Tài chính, ông Phạm Trung – Phó Chánh VP. HĐND-UBND huyện.
- Ban Tổ chức gồm: ông Bùi Khánh Hòa – CHT/Ban CHQS huyện, ông Trần Xuân Chiến – Phó CHT-TMT/Ban CHQS huyện, ông Vũ Duy Quỳnh  - CTV/Ban CHQS huyện, ông Ứng Quang Thành – CTV phó/Ban CHQS huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Hội trường BCH Quân sự huyện
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tình hình GPMB xây dựng đường từ xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản đi xã Long Tân, huyện Phú Riềng.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm PTQĐ;  UBND xã Tân Hưng, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại UBND xã Tân Hưng.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự họp thông qua một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2021 (Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Các Phó Ban HĐND huyện; các ông, bà Thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Ban chi huy Quân sự huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND – UBND huyện; CV(Quang, Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền cho Phòng KTHT dự thông báo quyết định đầu tư dự Xây dựng mương thoát nước ngoài khu công nghiệp Việt Kiều (Ban Quản lý dự án đầu tư tỉnh tổ chức).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng TNMT, Trung tâm Phát triển quỹ đất.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại UBND xã Thanh Bình.
THỨ SÁU (ngày 11/6)
SÁNG
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Trưởng các phòng: TC-KH; KT-HT, TN&MT, VH-TT; Nội vụ, Y tế, GD&ĐT, LĐTB&XH, VPHU, VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại  Phòng họp Ban Chấp hành – Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện mở rộng nghe Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo kết quả công tác thi hành án 06 tháng đầu năm và những vụ việc còn vướng mắc (Chi Cục Thi hành án dân sự huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định 991/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND huyện, gồm: Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng phòng Tài chính -  Kế hoạch, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng; mời Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Chi Nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Văn phòng HĐND – UBND huyện: PCVP Hoàng Ngọc Giang, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp UBND huyện
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc tại trụ sở
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ
- 14 giờ: làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và Lao động việc làm (giao phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Ông Hà Quang Thịnh – TP. LĐTBXH; ông TRần Hải Hà – TP. NNPTNT; ông Điểu Toàn – TP. Dân tộc; ông Bùi Duy Dũng – TP. GD –ĐT; LĐ.VP HĐND – UBND, CV(Minh).
Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến.
- 16 giờ 30 phút: dự Lễ Bế mạc Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ.
Cùng dự:
- Ban chỉ đạo gồm: ông Bùi Khánh Hòa – CHT/Ban CHQS huyện, ông Nguyễn Ngọc Lĩnh – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, ông Trịnh Thế Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Bùi Văn Cảnh – TP. Tư pháp huyện, ông Vũ Duy Quỳnh – CTV/Ban CHQS huyện, ông Lê Văn Anh – Phó TP. Nội vụ huyện, ông Đào Việt Hùng – TP. Tài chính, ông Phạm Trung – Phó Chánh VP. HĐND-UBND huyện.
- Ban Tổ chức gồm: ông Bùi Khánh Hòa – CHT/Ban CHQS huyện, ông Trần Xuân Chiến – Phó CHT-TMT/Ban CHQS huyện, ông Vũ Duy Quỳnh  - CTV/Ban CHQS huyện, ông Ứng Quang Thành – CTV phó/Ban CHQS huyện.
Địa điểm:, tại Hội trường BCH Quân sự huyện.
THỨ BẢY (ngày 12/6)
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến cùng Thường trực Huyện ủy đi thăm, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Minh Hưng Sikiko.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: phòng KT-HT, TC-KH, TN-MT, BQLDAĐTXD huyện. (Giao phòng KT-HT liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh để chuẩn bị nội dung và báo cáo với Thường trực Huyện ủy lịch trình cụ thể).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại khu công nghiệp Minh Hưng Sikiko.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.

                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay4,943
  • Tháng hiện tại199,653
  • Tổng lượt truy cập6,413,908
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây