LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 25

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 25 (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 25
Ngày ban hành 15/06/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 15/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Thành viên uỷ ban thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện.
Thành phần: Thành viên UBND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 -2021; Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện; Chi cục Thuế Bình Long – Hớn Quản, Kho bạc nhà nước huyện; đại diện lãnh đạo: BCH Quân sự huyện, Phòng Văn hoá – Thông tin, Trung tâm Y tế huyện,  CV(các khối).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Cùng Thường trực Huyện ủy đi khảo sát chợ An Khương.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Ban QLDAĐTXD, Trung tâm phát triển quỹ đất.
Địa điểm: 10 giờ, Tại xã An Khương.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Trưởng Phòng GD&ĐT dự Hội thảo góp ý tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 1.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su Bình Phước.
- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT dự Hội nghị Phòng chống thiên tai khu vực Miền Nam.
Thời gian, địa điểm: 02 ngày (15-16/6/2020), tại Khách sạn Đệ Nhất, 18 Hoàng Việt, P4, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh Họp Thường trực Huyện ủy:
- 14 giờ: UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 436-KL/TU ngày 03/6/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về thông qua văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản nhiệm kỳ 2020 – 2025 liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách để tham mưu, đề xuất nội dung tiếp thu vào Dự thảo Báo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện (các phòng, ban chuyên môn bám sát nội dung Kết luận số 436-KL/TU ngày 03/6/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về thông qua văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản nhiệm kỳ 2020 – 2025 liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách để tham mưu, đề xuất nội dung tiếp thu vào Dự thảo Báo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Văn hóa – Thông tin, phòng NN&PTNT, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.

  • 15 giờ 30: Làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng tuyến đường từ ngã ba Xa Cát vào KCN Việt Kiều.
Thành phần: Lãnh đạo phòng KT-HT, TC-KH, Ban QLĐTXD, CVP HĐND – UBND huyện, đơn vị tư vấn (Ban QLĐTXD phối hợp phòng KT-HT mời).
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ BA (ngày 16/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự buổi làm việc với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước về việc kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQGXDNTM trên địa bàn huyện (giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phước An, Tân Quan; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Đi công tác cơ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Nghe Phòng Nội vụ báo cáo việc sử dụng biên chế và bố trí sử dụng cán bộ sau Đại hội của các xã, thị trấn.
 Thành phần: Trưởng phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV Minh.
- 15 giờ 30: Làm việc với Phòng TC-KH, KT-HT, Ban QLDA ĐTXD huyện.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, Ban QLDAĐTXD.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 14 giờ: Họp Hội đồng thẩm định giá đất.
Địa điểm: Tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
 - 16 giờ: Làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Hớn Quản
Địa điểm: Tại Sở Tài nguyên & Môi trường.
THỨ TƯ (ngày 17/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Cùng Bí thư Huyện ủy Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Tân Khai.
Nội dung: Nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, UBND thị trấn và tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực sau Đại hội Đảng bộ thị trấn Tân Khai nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Phòng: KT-HT, TC-KH, TN-MT, VH-TT.
Địa điểm: Tại UBND thị trấn Tân Khai.
- 10 giờ 30: Làm việc với Bí thư Huyện ủy về công tác cán bộ.
Địa điểm: Tại Phòng làm việc Bí thư Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước huyện Hớn Quản lần thứ III, năm 2020.
Mời dự: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Thành phần: Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Quyền TP Tài chính - Kế hoạch, Phó Trưởng Công an huyện (phụ trách phong trào), Quyền TP Văn hóa - Thông tin, Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Chính trị viên Phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Bí thư Huyện đoàn.
Thời gian, địa điểm: 08 gi, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 14 giờ: Nghe Phòng GD&ĐT báo cáo và xin ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện năm 2020; Phòng Nội vụ báo cáo xin ý kiến về việc hỗ trợ thêm cho giáo viên hợp đồng bậc Tiểu học và THCS tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện (do chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi 244).
 Thành phần: Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng GD&ĐT, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV Minh.
- 15 giờ: Họp thông qua danh sách các xã về đích nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Chủ tịch UBND các xã; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (18/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực Huyện ủy
Nội dung: UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2020; kết quả thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất (đề nghị các Phòng gửi về Văn phòng HĐND-UBND huyện trước 10 giờ ngày 16/6/2020); một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020 (Phòng TC-KH, Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ
Thành phần Trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Văn hóa – Thông tin, phòng NN&PTNT, Phòng GD&ĐT, Phòng Lao động – TB&XH, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Phòng Dân tộc, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Họp Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.
Địa điểm: Tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
- 17 giờ: Dự cơm thân mật cùng công chức, viên chức và người lao động Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Cách mạng Báo chí Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020).
Cùng dự: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại Khuôn viên trụ sở Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Viện quy hoạch thủy lợi miền Nam về hiện trạng và phát triển công trình hạ tầng vùng ven biên giới trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung theo công văn số 170/QHTLMN ngày 10/6/2020).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Lê Đình Vân, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 gi, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 19/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào dự thảo Văn kiện, Phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay6,998
  • Tháng hiện tại194,602
  • Tổng lượt truy cập6,408,857
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây