LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 27

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 27 (từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 27
Ngày ban hành 07/07/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 29/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận; Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2020.
Thành phần: Theo Lịch làm việc Tuần 27 của Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh – Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện năm 2020 làm việc với Thường trực Hội đồng tuyển dụng về một số nội dung chuẩn bị cho công tác xét tuyển. 
Thành phần: ông Lê Văn Anh - Trưởng Phòng Nội vụ, bà Đặng Thị Nhuận – Chuyên viên Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Tuyên). 
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp làm việc Chủ tịch UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ: Làm việc một số ngành để thống nhất lựa chọn sản phẩm của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện trưng bày tại Đại hội Đảng bộ huyện.
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Hội Nông dân huyện, Phòng Nông nghiệp &PTNT, Phòng Văn hóa – TT, CV(Minh).
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
- 10 giờ: Dự trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đối với ông Hoàng Mạnh Thường.
Địa điểm: Tại Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo Phòng Tài chính – KH làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc chi trả kinh phí hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp UBND tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước huyện Hớn Quản lần thứ III, năm 2020.
Thành phần: Theo Thông báo số 94/TB-UBND ngày 25/6/2020 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo các Phòng: Kinh tế - HT, Nông nghiệp &PTNT, Tài chính – KH cùng Bí thư Huyện ủy đi thăm một số tuyến đường bê tông xi măng tại thị trấn Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại thị trấn Tân Khai.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế - HT họp xem xét giải quyết một số nội dung liên quan đến việc xây dựng, kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH MTV xăng dầu Phục Hà tại xã Phước An.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Sở Xây dựng.
THỨ BA (ngày 30/6)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Đại hội Thi đua yêu nước huyện Hớn Quản lần thứ III, năm 2020.
Thành phần: Có Thư mời riêng và theo Thông báo số 95/TB-UBND ngày 25/6/2020 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Thường trực HU.
- 14 giờ: Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo kết quả: Tập san chào mừng; tham luận của các đơn vị; Slide minh họa theo báo cáo chính trị, đề án nhân sự, báo cáo tham luận; các phóng sự tại Đại hội.
- 15 giờ: UBKT Huyện ủy báo cáo kết quả chuẩn bị Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
Địa điểm: Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh (Phòng Nội vụ liên hệ Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Phòng Nội vụ phụ trách cải cách hành chính nhà nước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 01/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ: Làm việc với các ngành khối VH-XH chuẩn bị nội dung họp giao ban Khối Khoa giáo văn xã tỉnh Bình Phước 6 tháng đầu năm 2020.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng VH-TT, Dân tộc, LĐTB&XH, GD&ĐT, Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm VH-TT, Đài TT-TH huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Phạm Trung, CV(Minh).
- 09 giờ 30: Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025, định hướng giai đoạn 2030 (Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng: Dân tộc, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin, Y tế; Chi cục thống kê; UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyên: PCVP Phạm Trung, CV(Minh).
Địa điểm: Tại Phòng họp Trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Tổ công tác và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất xử lý trong việc thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh (Phòng Tài nguyên và MT chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ NĂM (02/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 với các địa phương.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 với các địa phương.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 14 giờ: Họp nghe báo cáo tình hình cơ sở vật chất trường học chuẩn bị cho năm học 2020-2021 (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng phòng GD&ĐT, Tài chính – KH, Kinh tế - HT, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Phạm Trung, CV (Minh).

  • 15 giờ: Họp triển khai việc phân bổ nguồn vốn thực hiện hỗ trợ giảm 49 hộ  đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện năm 2020 (Phòng LĐTB&XH chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN huyện.
Thành phần: Trưởng phòng LĐTB&XH, Tài chính – KH, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Phạm Trung, CV (Minh).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 03/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 07 giờ: Chủ trì tổ chức phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hớn Quản năm 2020.
Thành phần kiểm tra, sát hạch: Theo Quyết định số 837/QĐ-HĐTD ngày 26/6/2020 của UBND huyện.
Địa điểm: Tại Hội trường Phòng Tư pháp – Thanh tra huyện.
- 08 giờ: Cùng Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI.
Nội dung:
* Thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
* Tổng kết 05 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020.
* Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020.
* Tổng kết Kế hoạch 131-KH/HU của Huyện ủy và triển khai Kế hoạch thực hiện đường bê tông xi măng và xóa hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2020.
Thành phần: Theo Lịch làm việc Tuần 27 của Huyện ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự sơ kết 6 tháng và giao ban ngành Thông tin và truyền thông tại Điểm cầu huyện (giao Phòng VH-TT liên hệ Sở Thông tin và truyền thông chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức có liên quan của Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy:
Nội dung:
- Tổng duyệt Văn kiện (toàn văn và bản tóm tắt) gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Thời gian, địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp giao ban khối Khoa giáo văn xã tỉnh Bình Phước 06 tháng đầu năm 2020 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                     (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay5,113
  • Tháng hiện tại199,823
  • Tổng lượt truy cập6,414,078
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây