LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 31

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 31 (từ ngày 30/7 đến ngày 03/8/2018)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 31
Ngày ban hành 30/07/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 30/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo:
- 09 giờ: Vướng mắc trong bồi thường về nhà và công trình xây dựng đối với các trường hợp bị lập Biên bản vi phạm hành chính trong dự án quy hoạch xây dựng đường trục chính Bắc – Nam (giai đoạn 3), TTVH, đường Đông Tây 9.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã Tân Khai, ông Trần Quốc Thảo – CV.Phòng TN-MT, ông Trương Đắc Tạo – CC xã Tân Khai; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV (Quang).
- 10 giờ: Giải quyết kiến nghị của DNTN Thiên Lộc Thương bị thu hồi đất thực hiện dự án khu TTHC huyện.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã Tân Khai, ông Trần Quốc Thảo – CV.Phòng TN-MT; Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV (Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Họp thông qua phương án thiết kế công trình Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Quang).

  • 15 giờ: Thông qua Phương án quy hoạch chi tiết Khu dân cư và các công trình công cộng ấp 1, xã Đồng Nơ (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Xuân Hòa.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Chủ tịch UBND xã Đồng Nơ, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 31/7)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài:
- 07 giờ 30: Dự họp Ban chỉ đạo Cải cách thủ tục hành chính, công nghệ thông tin, chính quyền điện tử tỉnh (Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì).
- 09 giờ 30: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2019 (Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì).
Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung dự kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân xã Phước An khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cùng dự: Phó ban Dân tộc HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Hội trường UBND xã Phước An.
3. Phó Chủ tịch UBND Vũ Long Sơn dự Lễ khánh thành công trình “Cống thanh niên” ấp Ruộng 2, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại ấp Sóc Ruộng 2, xã Tân Quan.
4. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân xã Tân Lợi khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện.
Thành phần: lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài cùng Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 03/8/2018).
2. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Thanh Bình.

THỨ TƯ (ngày 01/8)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ chín, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Cùng tiếp: Phó Ban Pháp chế HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn làm việc với đoàn kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 (Phòng Tư pháp và UBND xã An Khương chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, UBND xã An Khương (thành phần ở xã do xã mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã An Khương (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 07 giờ có xe đưa đi).
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Cùng dự: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 06 giờ 15 phút, có xe đưa đi).

CHIỀU:

1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp chi bộ định kỳ.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự tiếp xúc cử tri  sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011 -2016 tại UBND xã An Khương.
Thành phần dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & MT huyện; CV.Quang.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ chín, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại UBND xã An Khương.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã An Khương (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ có xe đưa đi).
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Công an huyện dự Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018 (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền GĐ Công an tỉnh chủ trì Hội nghị).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Hội trường Công an huyện Đồng Phú.

THỨ NĂM (ngày 02/8)
SÁNG:

1. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn cùng Bí Thư huyện ủy thăm và làm việc với Phòng Giáo dục & Đào tạo.
Cùng đi: Đại diện phòng KT-HT, phòng TC-KH, phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ; tại phòng Giáo dục – Đào tạo huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Họp các ngành xem xét, giải quyết kiến nghị của ông Phạm Ngọc Đỉnh (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung và gửi tài liệu cho các thành viên dự họp nghiên cứu trước).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Quang).
- 08 giờ 30 phút: Nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo tiến độ tham mưu UBND huyện giải quyết một số vụ việc liên quan đến đất đai: Vụ tranh chấp đất đai của bà Nguyễn Thị Lập với ông Trần Văn Ton; vụ tranh chấp đất đai của ông Dương Bá Tuân với 08 hộ dân ấp 1, xã An Khương; vụ mương nước tại xã Thanh Bình của bà Trịnh Ngọc Hương; vụ việc kiến nghị của bà Đỗ Thị Kim Châu, xã Tân Khai; vụ việc của ông Hà Văn Nam, xã Tân Khai; vụ tranh chấp đất đai của Công ty Hải Vương và 03 hộ dân xã Tân Hiệp và một số vụ việc khác.
Thành phần: TP.Tài nguyên & Môi trường, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tư pháp, Chánh Thanh tra huyện, PGĐ phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND - UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường tham gia đoàn khảo sát thực địa khu vực đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Sở Tài nguyên & Môi trường mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tập trung tại UBND xã Minh Đức.CHIỀU:

1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018 (giao các ngành chuẩn bị các nội dung tham mưu UBND huyện giải quyết các đề xuất, kiến nghị của xã).
Cùng dự: Lãnh đạo: Công an huyện, phòng KT-HT, phòng TC-KH, phòng TN-MT, phòng NN&PTNT, phòng Nội vụ, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Đảng ủy xã Tân Quan (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ 30 phút).

THỨ SÁU (ngày 03/8)
SÁNG:

1. Các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Hoài Trung, Lưu Văn Thanh: Dự kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân xã Tân Khai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cùng dự: Các Phó ban HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Hội trường UBND xã Tân Khai.

2. Các Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phan Thị Kim Oanh: Cùng Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2018.
Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Phòng NN&PTNT, Phòng TN-MT, Phòng Y tế, Phòng GD-ĐT, Phòng VH-TT, Phòng LĐTBXH, Phòng Dân tộc, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.

CHIỀU:

Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.


THỨ BẢY (ngày 04/8)
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động Mùa hè xanh giữa Huyện đoàn Hớn Quản và Đoàn Trường Cao đẳng CN Thủ Đức (Huyện đoàn mời).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Hội trường UBND huyện.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Kiện

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay4,856
  • Tháng hiện tại199,566
  • Tổng lượt truy cập6,413,821
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây