LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 38

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 38 (từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 38
Ngày ban hành 14/09/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung
THỨ HAI (ngày 14/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Bí thư Huyện ủy đi thăm xã Thanh An.
Cùng đi: Trưởng phòng KT-HT, Trưởng phòng TC-KH.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại xã Thanh An.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều chủ trì Hội ý các Ban HĐND huyện.
Cùng dự: Các Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND huyện, CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 phút, tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với xã Thanh Bình giải quyết một số khó khăn, vướng mắc theo đề xuất của xã.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã Thanh Bình.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Rà soát tiến độ thực hiện danh mục các công trình do Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng TC-KH, Phòng KT-HT, Ban QLDA ĐTXD huyện; VP HĐND-UBND: CVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

  1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với Ban Thường vụ xã An Phú về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 04 tháng cuối năm; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất (nếu có) và tiến độ thực hiện kế hoạch làm đường BTXM và giảm hộ nghèo năm 2020.
Cùng đi: Thành viên Tổ phụ trách địa bàn xã An Phú theo Kế hoạch số: 03-KH/HU ngày 26/8/2020 của Huyện ủy Hớn Quản gồm: Ông Vũ Duy Quỳnh – CTV. Ban chỉ huy Quân sự huyện, ông Lê Công Tráng – Bí thư Đảng ủy xã An Phú, ông Mai Hoàng Phúc – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Phú, ông Lê Quang Vân -  Phó Viện Trưởng VKSND huyện; ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Viện Trưởng VKSND huyện, VP HĐND-UBND: LĐVP, CV Minh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã An Phú.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự họp UBND tỉnh xem xét, thống nhất việc thanh toán khối lượng còn lại của dự án BT đường Minh Hưng - Đồng Nơ (Phòng KT-HT phối hợp Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 15/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ nghe Phòng Nội vụ báo báo tình hình sử dụng biên chế của huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ; VP HĐND-UBND: CVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến tham gia phiên họp công khai chứng cứ và đối thoại (vụ án khởi kiện yêu cầu hủy Giấy CNQSD đất của ông Vũ Đức Tưởng).
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường (chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
Mời dự: Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Đỗ Thị Kim Oanh.
 Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng KT-HT, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý công việc.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, CV các khối.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp UBND trực tuyến.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 13 giờ 30: Làm việc với Tòa án nhân dân huyện về phối hợp giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến việc cho ý kiến đối với các Giấy CNQSD đất đã cấp (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Chánh án Tòa án nhân dân huyện; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, CV(Quang).
- 14 giờ: Làm việc với các ngành về hoán đổi trụ sở làm việc với Chi cục Thuế; dự kiến sắp xếp phòng ban làm việc tại Trụ sở Chi cục Thuế (Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Chi cục Thuế, các phòng ban, đơn vị liên quan (giao Phòng KT-HT phối hợp VP HĐND-UBND mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 16/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp Thường trực Huyện ủy
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ; xin chủ trương hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe, lập hồ sơ lưu trữ cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên tại Ban bảo vệ CSSK tỉnh.
- 09 giờ: UBKT Huyện ủy báo cáo dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Huyện ủy.
- 10 giờ: Văn phòng Huyện ủy báo cáo dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Nghe các trường báo cáo khó khăn, vướng mắc sau sáp nhập năm 2020.
 Thành phần: Trưởng phòng GD&ĐT; Trưởng phòng, Phó TP Nội vụ huyện; lãnh đạo UBND các xã có Trường sáp nhập năm 2020; Trường Hiệu trưởng các Trường sáp nhập năm 2020 (giao Phòng GD&ĐT mời); VP HĐND-UBND: LĐVP, CV Minh.
Thời gian, Địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh về vị trí các khu đất của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giao về cho tỉnh trên địa bàn huyện (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Tâm.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Đảng ủy xã Minh Tâm.
THỨ NĂM (17/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác nhân sự của các đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo không thuộc diện sáp nhập.
- 08 giờ 30: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả khảo sát hộ nghèo theo Kế hoạch số 03-KH/HU ngày 26/8/2020 của Huyện ủy và tình hình địa bàn được phân công phụ trách.
- 09 giờ 30: Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo kế hoạch triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 09 giờ 45: UBKT Huyện ủy báo cáo dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Huyện ủy.
- 10 giờ 30: Văn phòng Huyện ủy báo cáo dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
  1. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
  • 08 giờ: Họp thống nhất vị trí đất xây dựng Nhà văn hóa để làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thông tin; LĐVP, CV Quang.
- 09 giờ: Họp các ngành thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp &PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp &PTNT; LĐVP, CV Quang.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Trưởng Phòng LĐTB&XH dự Hội nghị trực tuyến tập huấn giảm nghèo thông tin hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu, nhu cầu giảm hộ nghèo DTTS năm 2021; định hướng chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Dân tộc, VH-TT, Đài Truyền thanh – TH huyện; Lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo, công tác truyền thanh các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh văn phòng, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
- Trưởng Phòng Dân tộc cùng Ban Dân tộc tỉnh đi phúc tra, rà soát số liệu xây dựng “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện (giao Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung và thông báo cho các xã được chọn chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Lao động - TB&XH, Tài chính – KH, Nông nghiệp &PTNT, Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian, địa điểm:
08 giờ, tại UBND xã Thanh An;
09 giờ 30, tại UBND xã Tân Hưng.
  • Phòng TN&MT cùng Sở TN&MT tiến hành kiểm tra thực địa khu vực đề nghị chấp thuận chủ trương bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại ấp Chà Lon, xã Minh Đức.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Thông qua danh mục các công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Thành viên UBND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thống nhất nội dung phát biểu thảo luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng Phòng Dân tộc làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về việc xây dựng “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện (giao Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, LĐ-TB & XH, NN và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Y tế, Trung tâm Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 18/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – khen thưởng huyện dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2020.
Thành phần cùng dự: Có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ tại tầng 8, Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Tham gia cùng Ban Pháp chế HĐND giám sát Chuyên đề đối với UBND xã Minh Tâm.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã Minh Tâm.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ - Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” chủ trì Hội nghị Tổng kết Cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” huyện và kết quả thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh năm học 2019-2020.
Thành phần: Có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 19/9)
Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi huyện Hớn Quản và trao tặng 23 suốt học bổng của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Trường TH&THCS Tân Quan, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay5,985
  • Tháng hiện tại206,783
  • Tổng lượt truy cập6,421,038
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây