LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 39

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 39 (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 39
Ngày ban hành 21/09/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung
THỨ HAI (ngày 21/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý đầu tuần với Thường trực Huyện ủy.
Thành phần: Chánh VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều chủ trì Hội ý các Ban HĐND huyện.
Cùng dự: Các Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND huyện, CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30 phút, tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với Sở TN&MT, Sở Xây dụng, Sở Tài chính để giải quyết vướng mắc trong thực hiện bồi thường cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp – Dân cư Tân Khai khi Nhà nước thu hồi đất.
Thành phần: Trưởng các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khánh thành Đường BTXM ấp Sóc Dày, xã Phước An và Lễ trao nhà tại xã Thanh An (Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND xã Phước An, Thanh An chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng Công an huyện; lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp & PTNT, Lao động – TB&XH, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa – Thông tin; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước An, Thanh An; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, các thành phần tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi.

  1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện và Trung tâm GDNN – GDTX về thực trạng hoạt động trong thời gian qua; công tác phối hợp trong việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của trụ sở.
Thành phần: Lãnh đạo Trung tâm GDNN – GDTX.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
THỨ BA (ngày 22/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy chủ trì tại điểm cầu của huyện Hội nghị công bố Nghị quyết tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức).
Cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Ban Chấp hành, trụ sở Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nội vụ, lãnh đạo và chuyên viên Phòng TN&MT, CV Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Phòng TN&MT.
 3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với Chi cục Thuế về tình hình ước thu ngân sách năm 2020, kế hoạch thu năm 2021 trên địa bàn huyện Hớn Quản (Chi cục Thuế khu vực Bình Long Hớn Quản chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi thăm chúc thọ, mừng thọ, các cụ tròn 90 tuổi, tròn 100 tuổi và từ 100 tuổi trở lên nhân Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/2020 tại các xã An Khương, Thanh An, Tân Lợi.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 17/9/2020 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, các thành phần tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi (Phòng LĐ-TBXH chuẩn bị quà, bố trí xe).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Nhà thiếu nhi huyện về thực trạng hoạt động trong thời gian qua và định hướng hoạt động trong thời gian tới.
Thành phần: Lãnh đạo phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với Thanh tra tỉnh liên quan đến nội dung khiếu nại của ông Trần Ngọc Vĩnh, bà Trần Thị Linh cùng ngụ tại tổ 2, khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản (giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Trụ sở Thanh tra tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 23/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Dự Lễ khánh thành Đường GTNT và triển khai các thiết chế kiểu mẫu tại ấp Sóc Dày, xã Phước An.
Thành phần: Theo Thư mời số 60/TM-UBND ngày 18/9/2020 của UBND huyện.
Địa điểm: Tại ấp Sóc Dày, xã Phước An.
- 09 giờ 30: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ trao nhà tại xã Thanh An.
Thành phần: Trưởng Công an huyện; lãnh đạo các Phòng: Lao động – TB&XH, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa – Thông tin; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Thanh An; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: Các thành phần tập trung tại Ngã 3 Xa Trạch để cùng đi.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ đi thăm chúc thọ, mừng thọ, các cụ tròn 90 tuổi, tròn 100 tuổi và từ 100 tuổi trở lên nhân Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/2020 tại các xã Tân Quan, Tân Hưng, Thanh Bình.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 17/9/2020 của UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, các thành phần tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi (Phòng LĐ-TBXH chuẩn bị quà, bố trí xe).
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 (Phòng Tài chính – KH chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, KT-HT, TN&MT, VH-TT, Y tế dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thành Chung).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường xã Minh Tâm.
 - Lãnh đạo Thanh tra huyện làm việc Tổ công tác số 2617 của UBND tỉnh về Kiểm tra công tác chuẩn bị, kế hoạch tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Toàn quốc lần thức XIII của Đảng (Thanh tra huyện phối hợp với Ban tiếp công dân huyện chuẩn bị nội  dung).
Thành phần: Trưởng Ban tiếp công dân huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện:
- 13 giờ 30: Họp lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định về tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với tập thể cơ quan, đơn vị và đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều.
Thành phần: Thành viên UBND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Phó TP phụ trách Phòng Nông nghiệp &PTNT, CV(Quang).
- 14 giờ 30: Họp nghe báo cáo, đề xuất việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Chi Cục thuế huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, Chi Nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Văn phòng HĐND–UBND: CVP, CV(Luân, Minh).
- 15 giờ 30: Thông qua danh mục các công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Thành viên UBND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; CV(Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện.
THỨ NĂM (24/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ cùng Ban Thường vụ Huyện ủy.
- 06 giờ 30: Đón tiếp, ăn sáng cùng với các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
Địa điểm: Nhà khách Huyện ủy.
- 08 giờ 30: Dự Lễ trao nhà Đại đoàn kết đợt 2 do Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: KT-HT, TC-KH, LĐ-TBXH, VH-TT, Dân tộc.
Địa điểm: Ấp Phùm Lu Tư Ly, xã Thanh An.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến đi điểm tra kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2020 trên địa bàn xã đăng ký về đích – Tân Quan.
Thành phần: Thành viên Đoàn thẩm tra theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND huyện về việc thành lập Đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020 (giao Phòng NN&PTNT thông báo).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã Tân Quan.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo phòng Nông nghiệp & PTNT làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước về công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn huyện (Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo Công an huyện; Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính – Kế hoạch; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; lãnh đạo UBND các xã: Tân Hiệp, Đồng Nơ, Minh Đức, Minh Tâm, An Phú; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP; Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & PTNT phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến đi điểm tra kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2020 trên địa bàn xã đăng ký về đích – Phước An.
Thành phần: Thành viên Đoàn thẩm tra theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND huyện về việc thành lập Đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020 (giao Phòng NN&PTNT thông báo).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại UBND xã Phước An.
THỨ SÁU (ngày 25/9)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Tham gia cùng Ban Pháp chế HĐND giám sát Chuyên đề đối với UBND xã Thanh Bình.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại UBND xã Thanh Bình.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Chủ trì Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu trên địa bàn huyện.
Thành phần: Có thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh (Tầng trệt, UBND tỉnh).
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng TN&MT cùng Đoàn của tỉnh đi xác định ranh mốc và đo đạc diện tích khu đất 3ha tỉnh giao về cho huyện thực hiện quy hoạch.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng KT-HT, UBND thị trấn Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, các thành phần tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi ra thực địa.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp Thường trực Huyện ủy.
Nội dung: UBND huyện báo cáo quy hoạch và phương án thiết kế đường trục chính Bắc – Nam nối dài, Trường Mầm non Đồng Nơ.
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến.
Thành phần: TP KT-HT, TP TC-KH, TP GD-ĐT, PGĐ phụ trách Ban QLDA ĐTXD huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay5,735
  • Tháng hiện tại206,533
  • Tổng lượt truy cập6,420,788
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây