LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 42

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 42 (từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 42
Ngày ban hành 12/10/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung
THỨ HAI (ngày 12/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý đầu tuần với Thường trực Huyện ủy.
Thành phần: Chánh VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều chủ trì Hội ý các Ban HĐND huyện.
Cùng dự: Các Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND huyện, CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự họp Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn thông qua một số nội dung trọng tâm trong quý IV/2020 và kiện toàn Ban Chỉ đạo (Giao Phòng VH-TT phối hợp với BTG Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng phòng: KT-HT, TC-KH, VH-TT, LĐTBXH, Y tế, Nội vụ, GD-ĐT, VP HĐND-UBND, Trung tâm VH-TT, Đài TT-TH; Phó Trưởng phòng Nội vụ (phụ trách khen thưởng); Chủ tịch UBND thị trấn Tân Khai.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
THỨ BA (ngày 13/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Họp mặt, tôn vinh, chia sẻ kinh nghiệm nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trường Chính trị tỉnh.
2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị giao ban HĐND tỉnh lần chín, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cùng đi: Các Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND huyện, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45 phút, tại Hội trường xã Bù Nho, huyện Phú Riềng (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở HĐND – UBND huyện lúc 06 giờ 15 phút để bố trí xe đi chung).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10) do Hội Nông dân huyện tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Khối Mặt trận – Đoàn thể huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý công việc.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, CV các khối.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp UBND trực tuyến.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 và các đề án, chương trình của Chính phủ về Phong trào có hiệu lực đến năm 2020 trên địa bàn huyện.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Liên đoàn lao động huyện.
Thành phần: Trưởng các Phòng: Văn hóa – Thông tin, Nội vụ, Tài chính – KH; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó CVP Lê Đình Vân, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 13 giờ 30: Làm việc với lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nội vụ về vi phạm của công chức Phòng Tài nguyên & Môi trường (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
- 14 giờ 00: Họp các ngành giải quyết tranh chấp đất đai của ông Dương Bá Tuân với các hộ dân ấp 1, xã An Khương (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp; ông Trần Hải Hà – Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND xã An Khương; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
- 15 giờ 00: Nghe Trung tâm PTQĐ báo cáo tình hình thực hiện phương án bồi thường cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp dân cư Tân Khai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế - HT, Tài chính - KH, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Lê Đình Vân, CV Quang.
Địa điểm: Tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến.
THỨ TƯ (ngày 14/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Hội nghị nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU về tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020 do Ban Dân Vận Tỉnh uỷ tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội địa phương và triển khai lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp C, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện làm việc với VNPT Bình Phước về giải pháp ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và thanh toán điện tử không sử dụng tiền mặt tại Bộ phận Một cửa điện tử.
Thành phần: Lãnh đạo UBND và công chức phụ trách Bộ phận Một cửa điện tử các xã, thị trấn; Bộ phận Một cửa điện tử huyện, CV Luân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Họp Thành viên UBND huyện thông qua danh mục đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; các Kế hoạch thực hiện chương trình đột phá và chương trình hành động về giảm nghèo, nông nghiệp, đầu tư kết cấu hạ tầng (Phòng TC-KH, KT-HT, NN&PTNT, LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, TP Tư pháp, Phó TP phụ trách Phòng NN&PTNT, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền PTP. Phụ trách Phòng Tài nguyên và Môi trường: Dự Hội nghị giao ban quý III năm 2020 ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện Đồng Phú.
THỨ NĂM (15/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy dự họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020) do Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức.
Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều.
Cùng dự: Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Phó Trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Hội trường Khối Mặt trận – Đoàn thể huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Trung tâm Y tế huyện về kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm (giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Trưởng phòng Y tế, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với Tổ xác minh 2246 của UBND tỉnh về vụ việc của ông Võ Văn Sỹ, bà Lê Thị Hồng, ngụ tại Tổ 2, ấp 3, xã Minh Tâm; vụ việc của bà Nguyễn Thị Chủy, ngụ tại ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng (Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo, các tài liệu liên quan).
Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Lãnh đạo UBND và công chức phụ trách xã Minh Tâm, xã Tân Hưng; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó CVP Lê Đình Vân, CV Giang, Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về quy hoạch đất quốc phòng khu vực sân bay TechNich xã Tân Lợi (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Chỉ huy quân sự huyện, UBND xã Tân Lợi; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 16/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban giữa Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện với Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2020.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ; Đại diện lãnh đạo: Các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Ban Chấp hành – Trụ sở Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS huyện: Dự Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quý 3/2020 giữa Bộ CHQS tỉnh – Công an tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Trại giam Tống Lê Chân.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập86
  • Hôm nay9,336
  • Tháng hiện tại19,475
  • Tổng lượt truy cập6,877,421
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây