LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 45

(từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 45
Ngày ban hành 06/11/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 02/11)
SÁNG:
1. Các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự chào cờ tháng 11/2020.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban huyện trong khu TTHC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Sân chào cờ UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 03/11)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp cuối năm 2020), HĐND huyện khoá XI.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & MT, Ban QLDAĐTXD huyện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện.
Thời gian: 07 giờ 30, tại Hội trường xã Minh Tâm.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Thanh tra huyện: Tiếp công dân định kỳ.
 Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT: Dự công bố Quyết định thanh tra và kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai năm 2018 – 2019 trên địa bàn huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND các xã: Tân Hưng, Thanh An, Minh Đức; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp cuối năm 2020), HĐND huyện khoá XI.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và MT, Phòng Nội vụ.
Thời gian: 13 giờ 30, tại Hội trường xã Thanh Bình.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 04/11)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp cuối năm 2020), HĐND huyện khoá XI.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Điện lực huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện.
Thời gian: 07 giờ 30, tại Hội trường xã An Phú.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Lễ khánh thành và bàn giao Nhà tình thương cho hộ nghèo.
Thời gian, địa điểm
- 08 giờ 00, tại hộ bà Nguyễn Thị Đảo ngụ tổ 7, khu phố Tàu Ô, thị trấn Tân Khai.
- 09 giờ 30, tại hộ bà Thị Nhung ngụ tổ 3, ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến họp HĐBT-GPMB huyện (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung, tài liệu).
- Thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn Sự có đất bị thu hồi để thực hiện dự án: Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch UBND xã Đồng Nơ, đại diện Công ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng – Sikico; ông Trần Quốc Thảo - CV Phòng TN&MT, CV Quang.
- Thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ dự án nâng cấp đường vào nhà máy xi măng Minh Tâm.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND xã Minh Đức, ông Trần Quốc Thảo - CV Phòng TN&MT, CV Quang.
- Thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ dự án mở rộng đường giao thông nông thôn ấp Hưng Yên, xã Tân Hưng.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, ông Trần Quốc Thảo - CV Phòng TN&MT, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp cuối năm 2020), HĐND huyện khoá XI.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện, Phòng Nội vụ.
Thời gian: 13 giờ 30, tại Hội trường xã Minh Đức.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (05/11)
SÁNG:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến họp thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ Thanh An và chợ Tân Hưng, huyện Hớn Quản (phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Công an huyện; Chi Cục thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản; Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện; UBND các xã: Thanh An, Tân Hưng; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hớn Quản lần thứ VI, năm 2021 (giao Phòng Văn hóa – Thông tin chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Thành phần: Trưởng các Phòng: Văn hóa – Thông – Tin, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Huyện đoàn, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa – Thể thao; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó CVP Phạm Trung, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 06/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự họp UBND tỉnh thông qua các nội trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến thông qua báo cáo của Phòng Tài nguyên & Môi trường về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy CNQSD đất tại khu dân cư Ngã ba Xa Trạch, xã Thanh Bình (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, UBND xã Thanh Bình; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác sắp xếp nhân sự sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020–2025.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay4,866
  • Tháng hiện tại199,576
  • Tổng lượt truy cập6,413,831
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây