LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 48 (từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 48
Ngày ban hành 25/11/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 25/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi công tác theo Kế hoạch riêng (đến hết ngày 25/11/2019, Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí xe 93A-000.94 TX.Khánh).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với các ngành thống nhất nội dung bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính – Kế hoạch.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Chánh Văn phòng HĐN-UBND huyện dự Hội nghị tập huấn kỹ năng ứng xử với báo chí truyền thông và những vấn đề nóng trên địa bàn tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh (Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí xe 93A-1258 TX.Nghĩa).
CHIỀU:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp thông qua Quyết định thành lập, Kế hoạch triển khai xây dựng hệ số điều chỉnh bảng giá đất năm 2020 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; lãnh đạo Phòng Tư pháp; lãnh đạo UBND và Công chức địa chính các xã, thị trấn, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự khởi công tuyến đường BTXM tại xã Tân Hiệp.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, PCVP HĐND-UBND huyện Phạm Trung.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại UBND xã Tân Hiệp (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 13 giờ; Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí xe 93A-1268 TX Long).
THỨ BA (ngày 26/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Bí thư Huyện ủy đi công tác tại xã Tân Hiệp.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại UBND xã Tân Hiệp (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 09 giờ để cùng đi; Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí xe 93A-1268 TX Long).
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Chánh Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị phổ biến luật Quốc phòng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quốc phòng.
Kính mời dự: Lãnh đạo UB.MTTQVN huyện.
Thành phần:
Cấp huyện:
- Lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể huyện.
- Phó Công an huyện, Đội Trưởng các Đội phụ trách lĩnh vực: tham mưu; xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội; Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cảnh sát giao thông.
- Các Phó Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện; Trưởng ban TM, CT, HC-KT; các trợ lý chủ chốt/Ban CHQS huyện.
- Hiệu trưởng, Giáo viên phụ trách GDQP-AN cho học sinh các trường THPT: Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Phú.
- Chỉ huy Trưởng, Chính trị viên/Ban CHQS tự vệ khối HĐND-UBND; khối Huyện ủy-Đoàn thể.
Cấp xã: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chỉ huy trưởng Ban CHQS; Trưởng Công an các xã, thị trấn (giao UBND các xã, thị trấn mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
6. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ ủy quyền Phòng LĐTB&XH cùng Đoàn Kiểm tra của Sở LĐTB&XH làm việc với UBND các xã Thanh An và Tân Hưng về việc thực hiện Chương trình giảm 150 hộ nghèo DTTS trên địa bàn huyện.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện.
Cùng đi: Lãnh đạo các Phòng: Dân tộc huyện, NN&PTNT huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tập trung tại trụ sở UBND huyện để cùng đi (Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí xe 93A-1258 TX Nghĩa).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Thông qua Kế hoạch họp mặt Trang trại – Doanh nghiệp năm 2019 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Bà Trịnh Thanh Triều – CT.UB.MTTQVN huyện, ông Trịnh Thế Sơn – TP.Tuyên giáo Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, PCVP Phạm Trung (CV: Quang, Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc cùng Đoàn Kiểm tra Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS trên địa bàn tỉnh (Phòng LĐTB&XH chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: LĐTB&XH, Dân tộc, NN&PTNT, Tài chính – KH, Huyện đoàn, Ngân hàng CSXH huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Phạm Trung, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm việc với Sở Giao thông vận tải về xem xét, thống nhất vị trí, diện tích dự kiến thanh toán cho dự án BT đường Minh Hưng – Đồng Nơ tại khu đô thị mới Nam An Lộc để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo TT.Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải.
THỨ TƯ (ngày 27/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự Lễ động thổ dự án Khu du lịch Hồ suối Cam giai đoạn 2.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài (Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí xe 93A-000.94 TX Khánh).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Bảng giá đất 05 năm 2020 - 2024 (Phòng Tài nguyên & Môi trường liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự giám sát cùng Ban Dân tộc HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại trụ sở làm việc Phòng Dân tộc huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ giải quyết khó khăn, vướng mắc ngành giáo dục (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Phạm trung, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự họp UBND tỉnh thông qua Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút, tại Phòng họp A, UBND tỉnh (Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí xe 93A – 000.94 TX Khánh).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Họp Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp cuối năm 2019), HĐND huyện khóa XI.
Thành phần: Đại biểu HĐND huyện khóa XI, CV(Tuyên, Minh).
Thời gian, địa điểm: bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút
- Tổ 1 đến Tổ 5: họp tại phòng trực tuyến HĐND – UBND huyện.
- Tổ 6 đến Tổ 10: họp tại phòng họp HĐND – UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Công an huyện dự tham quan buổi diễn tập Phương án PCCC, cứu hộ, cứu nạn chợ Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND và chợ xã Thiện Hưng.
THỨ NĂM (ngày 28/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy phiên thứ 15, nội dung:
- 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo (1) công tác nhân sự; (2) công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- 09 giờ: Văn phòng Huyện ủy xin ý kiến dự thảo các văn bản: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Huyện ủy; (2) Chương trình làm việc của BCH, BTV Huyện ủy năm 2020.
- 10 giờ 30: UBKT Huyện ủy xin ý kiến dự thảo các văn bản: (1) Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 và phương hương nhiệm vụ năm 2020; (2) Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ huyện năm 2020.
Địa điểm: Tại Phòng họp BTV Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ đi thăm Trang trại, Doanh nghiệp.
Thành phần: Có thông báo riêng (Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí xe 93A – 1268 TX Long).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn:
- 14 giờ: Họp Hội đồng sát hạch cán bộ công chức (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các Thành viên Hội đồng (giao Phòng nội vụ mời).
- 14 giờ 30 phút: Họp xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ khu đất thực hiện dự án: Khu dân cư Phước An, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Hội đồng xác định giá đất (giao Trung tâm PTQĐ mời).
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến huyện.

  • 15 giờ: Đi thăm Trang trại, Doanh nghiệp.
Thành phần: Có thông báo riêng (Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí xe 93A – 000.94 TX.Khánh).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp giao ban khối sản xuất Quý IV/2019 (các ngành chuẩn bị ngắn gọn kết quả thực hiện, nhiệm vụ trong thời gian tới, các kiến nghị liên quan đến tài chính đề nghị gửi trước cho Phòng Tài chính – Kế hoạch để giải quyết tại cuộc họp).
Thành phần: Mời Quyền Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch; lãnh đạo các ngành thuộc khối sản xuất gồm: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Điện lực Hớn Quản, Bưu điện Hớn Quản, Trung tâm Viễn thông khu vực Bình Long – Hớn Quản; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự họp Chi bộ định kỳ.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Chương trình thắp nến niềm tin tương lai.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh – Xã hội.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Phước (ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành).
THỨ SÁU (ngày 29/11)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự buổi đối thoại với các hộ dân ấp 1, xã An Khương tranh chấp đất đai với ông Dương Bá Tuân (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, trực tiếp báo cáo tại buổi đối thoại; giao UBND xã An Khương mời các hộ dân).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, UBND xã An Khương (các thành phần ở xã giao UBND xã mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND xã An Khương (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 07 giờ 30 phút; Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí xe 93A – 1258 TX Nghĩa).
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi thăm Trang trại, Doanh nghiệp.
Thành phần: Có thư mời riêng (Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí xe 93A – 1268 TX Long).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ đi công tác cơ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp các Tổ giúp việc xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ huyện (các Tổ: 03, 04, 05).
Thành phần:
* Các Thành viên của Tổ kinh tế, gồm: Ông Nguyễn Văn Long - TP. Nông nghiệp & PTNT, ông Nguyễn Tấn Cường - TP.Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Bá Tước - Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, ông Lê Văn Dũng - Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản, ông Đào Việt Hùng – QTP. Phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Ngọc Thế - PTPPT.Phòng Kinh tế - Hạ tầng, ông Nguyễn Thế Hoàng - PTP.Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Thanh Sang – GĐ.Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, CV(Quang).
* Các Thành viên của Tổ Văn hóa – Xã hội, gồm: Bà Lê Thị Mỹ Linh – TP.Giáo dục & Đào tạo, ông Hoàng Quốc Thái – TP.Y tế, ông Điểu Toàn – TP.Dân tộc, ông Hà Quang Thịnh – PTP.Lao động Thương binh & Xã hội; mời ông Đặng Bá Báu – PTP.Văn hóa – Thông tin; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP tổng hợp, CV(Minh, Tuyên).
* Các Thành viên Tổ nội chính, tổ 05 (tổ nội chính giao Công an huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tai trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.     
(Lịch này thay thư mời)
 
  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay4,462
  • Tháng hiện tại199,172
  • Tổng lượt truy cập6,413,427
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây