LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49

LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49 (từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 49
Ngày ban hành 02/12/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 02/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện: Dự chào cờ tháng 12/2019.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban huyện trong khu TTHC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp.
a. Trao Quyết định lãnh đạo quản lý đối với ông Lưu Quốc Nhật (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Kính mời dự: Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, TP.Nội vụ, CVP.HĐND-UBND huyện, ông Lưu Quốc Nhật.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
b. Trao Quyết định khen thưởng đột xuất cho cán bộ cảnh sát Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Công an huyện.
c. Dự công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ.
Thành phần: CVP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại phòng họp BCH Đảng bộ huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Thông qua Kế hoạch họp mặt Trang trại – Doanh nghiệp năm 2019 (Phòng Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Kính mời dự: Bà Trịnh Thanh Triều – CT.UB.MTTQVN huyện, ông Trịnh Thế Sơn – TP.Tuyên giáo Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, PCVP Phạm Trung (CV: Quang, Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Thường trực Huyện ủy thông qua dự toán thu – chi ngân sách năm 2020 và đầu tư công năm 2020.
Thành phần: Q.Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Phòng họp TT.Huyện ủy.
THỨ BA (ngày 03/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn tiếp công dân định kỳ.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, CN.Văn phòng đăng ký đất đai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc của ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án công trình: Xây dựng mương thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Tân Khai II (Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, UBND thị trấn Tân Khai chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (do UBND thị trấn mời); Lãnh đạo: Phòng KT-HT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Tân Khai và các thành phần liên quan (do UBND thị trấn mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV Quang.
thời gian, địa điểm: 8 giờ tại UBND thị trấn Tân Khai.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp:
- 08 giờ: Chủ trì họp thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020 (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Kính mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: VH-TT, LĐTB&XH, KT-HT, Tài chính – KH, Nội vụ, Y tế; Huyện đoàn; Trung tâm VH-TT; Công an huyện; Ban chỉ huy Quân sự huyện; Đài Truyền thanh – TH; UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh văn phòng Phạm Trung, CV(Minh).
- 09 giờ: Làm việc với Cục chính trị Quân đoàn 4 về việc thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động trong chuỗi Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tàu Ô, Xóm Ruộng – Một thời Máu và Hoa”.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: VH-TT, LĐTB&XH, KT-HT, Tài chính – KH, Y tế, Giáo dục & Đào tạo; Huyện đoàn; Trung tâm VH-TT; Công an huyện; Ban chỉ huy Quân sự huyện; Điện lực huyện; UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh văn phòng, CV(Minh).
Địa điểm: tại phòng họp UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ: Hội ý công việc.
- 14 giờ 30 phút: Họp đánh giá, phân loại công chức viên chức đối với thủ trưởng các phòng, ban (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chánh, các Phó Chánh, CV(Quang, Minh).
- 15 giờ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo về kết quả khảo sát vị trí xây dựng trường Mần non Tân Quan.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Nông nghiệp & PTNT.
- 15 giờ 15 phút: Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo kết quả xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ khu đất thực hiện dự án: Khu dân cư Phước An, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Hội đồng xác định giá đất (giao Trung tâm PTQĐ mời).
- 15 giờ 45 phút: Nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo giải quyết kiến nghị của DNTN Thiên Lộc Thương liên quan đến đề nghị bồi thường khi thu hồi đất thực hiện dự án TTHC huyện; Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo kết quả tham mưu giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope liên quan đến đề nghị thu hồi đất để làm đường giao thông vào Trang trại chăn nuôi heo.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, PCVP Lê Đình Vân, CV(Quang).
Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (các xã: Tân Hưng, Tân Lợi, Thanh An, An Khương).
Cùng dự: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ đi thăm Trang trại, Doanh nghiệp.
THỨ TƯ (ngày 04/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn họp Thường trực Huyện ủy, phiên 26, nội dung:
+ 08 giờ: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác Đảng.
+ 09 giờ:
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy xin ý kiến dự thảo các văn bản: (1) Chương trình công tác năm 2020 của BCĐ các ngày lễ lớn huyện; (2) Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; (3) Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); (4) Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề “Thanh niên Hớn Quản vững bước theo Đảng – hướng tới tương lai” trên mạng xã hội Facebook.
- UBND huyện xin ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý 2020 (lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin cùng dự và trực tiếp báo cáo).
Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, lãnh đạo: Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp giao ban khối sản xuất Quý IV/2019 (các ngành chuẩn bị ngắn gọn kết quả thực hiện, nhiệm vụ trong thời gian tới, các kiến nghị liên quan đến tài chính đề nghị gửi trước cho Phòng Tài chính – Kế hoạch để giải quyết tại cuộc họp).
Thành phần: Mời Quyền Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch; lãnh đạo các ngành thuộc khối sản xuất gồm: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Điện lực Hớn Quản, Bưu điện Hớn Quản, Trung tâm Viễn thông khu vực Bình Long – Hớn Quản; Văn phòng HĐND-UBND huyện: LĐVP, CV (Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn đi thăm Trang trại, Doanh nghiệp trên địa bàn xã Tân Hiệp (Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng thông báo đến các Trang trại, Doanh nghiệp đi thăm).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tập trung tại trụ sở UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ họp giải quyết khó khăn, vướng mắc ngành giáo dục (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Phạm trung, CV(Minh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
THỨ NĂM (ngày 05/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn dự kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành, Ban lãnh đạo Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Công an huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đi thăm Trang trại, Doanh nghiệp.
Thành phần: Có thông báo riêng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tập trung tại trụ sở UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh dự Hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học.
Kính mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính – KH, Kinh tế - HT, Văn hóa – TT; Đài Truyền thanh – TH huyện; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn các trường Tiểu học, TH&THCS trên địa bàn huyện (Giao Phòng GD&ĐT huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự họp trao  đổi và giải quyết một số nội dung liên quan đến quá trình sinh hoạt tôn giáo tại Giáo xứ Minh Đức.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp các Tổ giúp việc xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ huyện (các Tổ: 03, 04, 05).
Thành phần:
* Các Thành viên của Tổ kinh tế, gồm: Ông Nguyễn Văn Long - TP. Nông nghiệp & PTNT, ông Nguyễn Tấn Cường - TP.Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Bá Tước - Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, ông Lê Văn Dũng - Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản, ông Đào Việt Hùng – QTP. Phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Ngọc Thế - PTPPT.Phòng Kinh tế - Hạ tầng, ông Nguyễn Thế Hoàng - PTP.Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Thanh Sang – GĐ.Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, CV(Quang).
* Các Thành viên của Tổ Văn hóa – Xã hội, gồm: Bà Lê Thị Mỹ Linh – TP.Giáo dục & Đào tạo, ông Hoàng Quốc Thái – TP.Y tế, ông Điểu Toàn – TP.Dân tộc, ông Hà Quang Thịnh – PTP.Lao động Thương binh & Xã hội; mời ông Đặng Bá Báu – PTP.Văn hóa – Thông tin; Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP tổng hợp, CV(Minh, Tuyên).
* Các Thành viên Tổ nội chính, tổ 05 (tổ nội chính giao Công an huyện mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh làm việc tại trụ sở.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tư pháp chủ trì lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2019.
Thành phần: Thành viên Ban Tổ chức (do Phòng Tư pháp mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 phút, tại UBND xã Phước An.
THỨ SÁU (ngày 06/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh: Dự buổi đối thoại với các hộ dân ấp 1, xã An Khương tranh chấp đất đai với ông Dương Bá Tuân (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung, trực tiếp báo cáo tại buổi đối thoại; giao UBND xã An Khương mời các hộ dân).
Mời dự: Ông Lưu Quốc Nhật – CPV.Huyện ủy, nguyên Chánh Thanh tra huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã An Khương (các thành phần ở xã giao UBND xã mời); Văn phòng HĐND-UBND huyện: PCVP Lê Đình Vân.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND xã An Khương.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp các ngành tư vấn giải quyết kiến nghị của người dân (Phòng Tài nguyên & Môi trường chuẩn bị nội dung):
- Kiến nghị của bà Hoàng Thị Thinh (do ông Tư ủy quyền) liên quan đến điều chỉnh con đường lên Giấy CNQSD đất.
- Kiến nghị của ông Lê Văn Hải, thị xã Tân Khai liên quan đến điều chỉnh Giấy CNQSD đất.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tư pháp, UBND thị trấn Tân Khai, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp trực tuyến huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Hội nghị tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 – QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Trưởng Phòng LĐTB&XH dự họp triển khai xây dựng nhà ở cho người có công và thân nhân người có công năm 2019 (theo Thư mời của Sở LĐTBXH).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Sở LĐTB&XH tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện làm việc với Đoàn kiểm tra về triển khai thực hiện ISO hành chính công.
Thành phần: Các Thành viên Ban chỉ đạo triển khai ISO, gồm: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, CV(Luân).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.


CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo.    
(Lịch này thay thư mời)
 

  TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay5,724
  • Tháng hiện tại200,434
  • Tổng lượt truy cập6,414,689
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây