LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 53

LỊCH LÀM VIỆCTuần lễ 53 (từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021)

Số kí hiệu LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 53
Ngày ban hành 28/12/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung

THỨ HAI (ngày 28/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới (đến hết sáng ngày 29/12/2020, buổi sáng bắt đầu từ 08h00’, buổi chiều bắt đầu từ 14h00’, theo lịch làm việc tuần 53 của UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Hội ý.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý đầu tuần với Thường trực Huyện ủy.
Thành phần: Trưởng các đơn vị: Phòng TC-KH, phòng KT-HT, phòng TM-MT, VP HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Nhà khách Huyện ủy.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn huyện.
Nội dung: Thông qua dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu; Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu (giao Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 203-QĐ/HU ngày 12/11/2020 của Huyện ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp UBND tỉnh về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (giao Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Trưởng phòng TC-KH, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA ĐTXD huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp A, UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: Dự họp thống nhất việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4628/UBND-TH ngày 17/12/2020 về việc phối hợp thu ngân sách Nhà nước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
THỨ BA (ngày 29/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Tiếp công dân định kỳ.
 Mời dự: Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Đỗ Thị Kim Oanh.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ xã Minh Tâm.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường xã Minh Tâm.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Thông qua mức hỗ trợ đơn giá đất ở theo Bảng giá đất tại vị trí đất thu hồi, dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ  cho các hộ dân có đất thuộc dự án: Xây dựng đường trục chính từ Quốc lộ 13 vào Khu công nghiệp Tân Khai II (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, lãnh đạo UBND thị trấn Tân Khai, ông Trần Quốc Thảo (CV Phòng Tài nguyên và Môi trường), CV Nghĩa.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (do UBND tỉnh tổ chức).
Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- 17 giờ 00: Dự khóa sổ, quyết toán ngành Tài chính năm 2020.
Cùng dự: Trưởng phòng TC-KH.
Địa điểm: Tại Sở Tài chính.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 30/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Nội dung:
- Thông qua Báo cáo kiểm điểm, Biên bản kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020.
- Đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên; xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.
- Kế hoạch lãnh đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Xin chủ trương bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá diện tích rừng, trạng thái rừng theo đơn vị chủ rừng và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước” (Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp D, UBND tỉnh.
3. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền:
- Lãnh đạo Ban CHQS huyện: Dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng tỉnh Bình Phước năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường B, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
- Lãnh đạo Phòng Nội vụ: Dự Đại hội Đại biểu Hội Đông y huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Ban chỉ huy Quân sự huyện.
4. Thường trực HĐND huyện ủy quyền Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lê Quang Trung: Dự kỳ họp cuối năm 2020, HĐND xã An Phú khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường xã An Phú.        
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, CV các khối.                                      
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Dự họp mặt cuối năm nhân dịp khóa sổ ngân sách năm 2020 do phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại trụ sở UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc với Đoàn Kiểm tra của tỉnh Bình Phước về việc công nhận, công nhận lại đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục – xóa mù chữ huyện Hớn Quản năm 2020.
Thành phần: Thành viên Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ  và xây dựng xã hội học tập huyện Hớn Quản theo Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND huyện; Trưởng Ban chỉ đạo PCGD-XMC các xã, thị trấn; Giám đốc và giáo viên chuyên trách PCGD-XMC Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp  - Giáo dục thường xuyên huyện; Hiệu trưởng các Trường: MN, TH, TH&THCS, THCS, THPT Nguyễn Hữu Cảnh, THPT Trần Phú (giao Phòng GD&ĐT triệu tập các Trường học trực thuộc).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Ban CHQS huyện: Dự Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân nhập ngũ và huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường B - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Số 1438, Quốc lộ 14, khu phố 3, P. Tiến Thành, TP. Đồng Xoài).
THỨ NĂM (31/12)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ xã Minh Đức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường xã Minh Đức.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn: Dự kỳ họp cuối năm 2020, HĐND xã Thanh Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cùng đi: Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Đỗ Thị Kim Oanh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường xã Thanh Bình.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Dự kỳ họp cuối năm 2020, HĐND xã Tân Hiệp khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường xã Tân Hiệp.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường khối MTTQ – Đoàn thể huyện.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước về việc khai thác khoáng sản dùng để thi công tuyến đường ĐT.756 đoạn Km 00+000 đến Km 28+000.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện; Chủ tịch UBND xã Thanh An, VP HĐND – UBND huyện: PCVP, CV (Nghĩa).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
6. Thường trực HĐND huyện ủy quyền Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lê Quang Trung, Phó Ban Dân tộc HĐND huyện Phạm Ngọc Thùy Linh: Dự kỳ họp cuối năm 2020, HĐND thị trấn Tân Khai khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường thị trấn Tân Khai.        
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng Giao ban/BCH Quân sự huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị Tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020.
Cùng dự: Phó TP phụ trách Phòng TN&MT, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Sở TN&MT.
THỨ SÁU (ngày 01/01)
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện: Nghỉ tết Dương lịch năm 2021.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập87
  • Hôm nay9,333
  • Tháng hiện tại19,472
  • Tổng lượt truy cập6,877,418
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây