Lịch làm việc tuần 34

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 34 (từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 34
Ngày ban hành 17/08/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dungTHỨ HAI (ngày 17/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ: Dự công bố quyết định về công tác cán bộ tại xã Minh Đức.
Thành phần: Ông Lê Văn Anh – Phó trưởng BTCHU kiêm Phó Trưởng phòng Nội vụ; Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Đức.
- 08 giờ 30: Làm việc với Đảng ủy xã Minh Đức về tình hình thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2020.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: NN&PTNT, TC-KH, KT-HT, TN-MT, VH-TT, LĐTBXH; Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Đức.
Địa điểm: Tại Đảng ủy xã Minh Đức.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều cùng Bí thư Huyện ủy: dự công bố quyết định về công tác cán bộ tại xã Tân Hiệp, Đồng Nơ.
- 08 giờ: Tại Đảng ủy xã Tân Hiệp.
- 09 giờ 30: Tại Đảng ủy xã Đồng Nơ.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự công bố quyết định về công tác cán bộ tại xã Minh Tâm, An Phú.
- 08 giờ: Tại Đảng ủy xã Minh Tâm.
- 09 giờ 30: Tại Đảng ủy xã An Phú.
Thành phần: Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Trưởng phòng Nội vụ; Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Tâm, An Phú.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp Tổ phản ứng nhanh để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Nghe các Ban HĐND huyện báo cáo tóm tắt hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, PCVP Phạm Trung, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng làm việc PCT HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ báo cáo Bí thư Huyện ủy các nội dung:
- 14 giờ: Kết quả thực hiện Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hớn Quản (Giao Phòng Văn hóa - TT chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Cùng dự: TP VH-TT, Chánh VP HĐND-UBND huyện.
15 giờ: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 – 2025 (Giao Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và tài liệu).
Cùng dự: TP TC-KH, Chánh VP HĐND-UBND huyện.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 18/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Quyết định số 1752/QĐ-TTg  ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Phó Ban KT-XH HĐND huyện;
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Văn hóa – Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện; Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chánh Văn phòng, CV(Minh) (Giao Phòng Văn hóa - TT chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng KT-HT, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự tập huấn giải quyết công việc trên Trang Quản lý văn bản và giải quyết hồ sơ một cửa điện tử cho các phòng, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp huyện và UBND các xã, thị trấn.
Thành phần: Lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách giao việc, văn thư tại các phòng ban ngành, các đơn vị sự nghiệp huyện và UBND các xã, thị trấn (mỗi đơn vị 03 người và tự trang bị máy laptop khi tham dự tập huấn)
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 19/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (do Thủ tướng Chính phủ chủ trì).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị trực tuyến trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh với nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 do Tỉnh ủy tổ chức (theo Kế hoạch số 228-KH/TU ngày 13/4/2020 của Tỉnh uỷ).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; Trưởng các phòng: NN&PTNT, TN&MT, TC-KH, KT-HT, VHTT, LĐTB&XH, Thanh tra huyện, Chi Cục Thuế, Ngân hàng chính sách, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Đài Truyền thanh – Truyền hình dự đưa tin.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Phòng họp Trực tuyến UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch:
- 14 giờ: Họp đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp &PTNT, Ban QLDA ĐTXD huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chánh Văn phòng, CV(Quang).
- 16 giờ: Nghe các ngành báo cáo việc tham mưu UBND huyện thực hiện hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP cho học sinh trên địa bàn huyện từ 2016 -2020 (Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (20/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
 - 08 giờ: Họp Tổ công tác vận động các hộ dân ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan, nghe các Thành viên báo cáo công tác chuẩn bị buổi tuyên truyền (các Thành viên chuẩn bị nội dung được phân công tại theo kết luận tại cuộc họp ngày 10/8/2020).
Thành phần: Ông Trịnh Thế Sơn – TB. Tuyên giáo Huyện ủy, bà Lê Thị Mỹ Linh-Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, bà Bùi Thị Thanh Xuân – PCT Ủy ban MTTQVN huyện, bà Nguyễn Thị Cẩm Giang – CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, ông Phạm Quốc Vương – CT. Hội Cựu Chiến binh huyện, ông Lê Thanh Hoàng - Bí thư Huyện đoàn; ông Đỗ Đình Lạng – Phó Chánh Thanh tra huyện, ông Đào Việt Hùng – TP Tài chính – Kế hoạch, ông Hà Văn Hóa – PT.Công an huyện, ông Nguyễn Ngọc Thế - TP Phòng Kinh tế - Hạ tầng, ông Lê Đình Vân – PC.Văn phòng HĐND-UBND huyện; ông Lương Ngọc Hà – Bí thư Đảng ủy xã Tân Quan, ông Phan Xuân Tin – Chủ tịch UBND xã Tân Quan, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV.Quang.
- 09 giờ 30: Nghe các ngành báo cáo kết quả tham mưu UBND huyện giải quyết đề nghị của Công an huyện liên quan đến xử lý vi phạm tại thửa đất số 312, tờ bản đồ số 59 (các ngành chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hớn Quản, Chi cục Thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, UBND thị trấn Tân Khai, CV(Quang).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự kỳ họp giữa năm 2020, HĐND xã Minh Tâm.
Cùng dự: Các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại Hội trường xã Minh Tâm.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự họp Thông qua dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số điều của Quy định hạn mức đất ở và điều kiện tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 40/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
4. Chủ tịch UBND huyện giao lãnh đạo các Phòng: NN&PTNT, TC-KH, KT-HT, TN-MT, GD-ĐT, Y tế, VH-TT, LĐTBXH, Dân tộc; lãnh đạo Công an huyện dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy với Đảng ủy xã Thanh An về tình hình thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã Thanh An.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự họp Thông qua Chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030 (Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp nghe các ngành Khối Sản xuất báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết phát triển KT-XH 06 tháng cuối năm 2020.
Thành phần: Các ngành thuộc Khối Sản xuất, Phó CVP Lê Đình Vân, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 21/8)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ:
- 08 giờ: Họp đánh giá phân loại tập thể và hiệu trưởng, hiệu phó các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện năm học 2019 – 2020 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện: CVP, CV(Minh).
- 09 giờ: Họp xét khen thưởng trong tổng kết năm học 2019-2020 cho các tập thể và nhân ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng huyện (giao Phòng Nội vụ mời), đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, CV(Minh).
- 10 giờ: Nghe báo cáo việc tiếp thu góp ý và những vấn đề có liên quan khác đến Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dục và thông qua công tác nhân sự sau sáp nhập tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020 trên địa bàn huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời dự: bà Lê Thị Mỹ Linh – UVBT, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện.
Thành phần: ông Đào Việt Hùng – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Lê Văn Anh - Phó Phòng Nội vụ; ông Bùi Duy Dũng -Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ tham mưu công tác giáo dục; Văn phòng HĐND – UBND: CVP, CV (Minh).
Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự buổi làm việc của Bí thư Huyện ủy với Đảng ủy xã Tân Lợi về tình hình thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2020.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: NN&PTNT, TC-KH, KT-HT, TN-MT, GD-ĐT, Y tế, VH-TT, LĐTBXH, Dân tộc; đại diện lãnh đạo Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ, tại Đảng ủy xã Tân Lợi.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Hội ý công việc.
Thành phần: LĐVP, CV các khối.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay7,580
  • Tháng hiện tại186,985
  • Tổng lượt truy cập6,401,240
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây