Lịch làm việc tuần 41

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 41 (từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 41
Ngày ban hành 05/10/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung
THỨ HAI (ngày 05/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện Dự chào cờ tháng 10/2020.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công nhân viên chức các phòng ban huyện trong khu TTHC.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ, tại Sân chào cờ UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều chủ trì Hội ý các Ban HĐND huyện.
Cùng dự: Các Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND huyện, CVP, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ, tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 15 giờ 00: Đi kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.
Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý DAĐTXD huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.
Địa điểm: Tại công trình khu phố 1, thị trấn Tân Khai.

  • 15 giờ 30: Đi khảo sát thực địa vị trí xây dựng Trường Mầm non Đồng Nơ.
 Kính mời dự: Bí thư Huyện ủy.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý DAĐTXD huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Nơ.
Địa điểm: Tại xã Đồng Nơ.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Lễ Khai mạc trực tuyến tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.
Kính mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – KH, Dân tộc, Y tế, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thông tin; Lãnh đạo: Công an huyện, Hội Khuyến học huyện, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; Hiệu trưởng các Trường THPT: Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Phú; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Văn phòng HĐND – UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Lê Đình Vân, CV Minh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
THỨ BA (ngày 06/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh làm việc với Trưởng phòng TC-KH về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, tình hình thu ngân sách và giải ngân các dự án trên địa bàn huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng làm việc Chủ tịch UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ họp nghe các ngành báo cáo  kết quả thực hiện XMC-PCGD và công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn Kiểm tra công nhận lại Xóa mù chữ, phổ cập giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thành phần: Trưởng, Phó Trưởng phòng và Chuyên viên Phòng GD&ĐT; Trưởng các: phòng Dân tộc, Y tế, Nội vụ, LĐTB&XH, Tài chính – KH, Văn hóa – Thông tin; Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; Trưởng Ban chỉ đạo XMC-PCGD các xã, thị trấn; Trung tâm GDNN-GDTX huyện; Hiệu trưởng Trường THPT: Nguyễn Hữu Cảnh và Trường THPT Trần Phú; Văn phòng HĐND – UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Lê Đình Vân, CV Minh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến cùng Bí thư Huyện ủy: Tiếp công dân định kỳ .
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng KT-HT, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 14 giờ 00: Thăm và làm việc với Ban Giám hiệu Trường TH&THCS Minh Đức.
Thành phần: Trưởng các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tào, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Minh Đức; BGH Trường TH&THCS Minh Đức.
Địa điểm: Tại Trường TH&THCS Minh Đức, xã Minh Đức.
- 15 giờ 00: Đi thăm các hộ nghèo và kiểm tra tiến độ, kết quả giảm nghèo theo Kế hoạch số: 03-KH/HU ngày 26/8/2020 của Huyện ủy Hớn Quản (xã Minh Đức chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần: Thành viên Tổ phụ trách địa bàn xã Minh Tâm theo Kế hoạch số: 03-KH/HU ngày 26/8/2020 của Huyện ủy Hớn Quản gồm: Ông Nguyễn Ngọc Thế - TP KT-HT, ông Nguyễn Văn Kiện – TP VH-TT, ông Võ Ngọc Khánh – CVP HĐND-UBND huyện, ông Lê Văn Phú – TĐ TT-TH huyện, ông Đặng Bá Báu - Phó GĐ phụ trách Trung tâm VH-TT huyện, ông Nguyễn Duy Tâm - Phó GĐ Trung tâm VH-TT huyện, ông Vũ Xuân Sơn – Bí thư ĐU xã Minh Đức, ông Ngô Tuấn Long – PBT ĐU, Chủ tịch UBND xã Minh Đức.
Địa điểm: Tại xã Minh Đức.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự buổi đối thoại của Thanh tra tỉnh với ông Trần Ngọc Vĩnh, ngụ tại khu phố 1, thị trấn Tân Khai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Tân Khai; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Lê Đình Vân, CV Quang (ông Vĩnh giao Trung tâm PTQĐ mời).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 07/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ 00: Cùng Thường trực Huyện ủy chủ trì tại điểm cầu huyện Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III bằng hình thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.
Nội dung: Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần:
- Điểm cầu huyện (tại phòng họp BCH, trụ sở Huyện ủy): Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện.
- Điểm cầu xã, thị trấn: Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn.
 - 09 giờ 00: Họp Thường trực Huyện ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo: (1) công tác cán bộ; (2) dự thảo Chương trình đột phá về “Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Họp Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XII (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh:
- Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại 3 tháng cuối năm 2020 (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).
- Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh (Phòng Tài nguyên và Môi trường chẩn bị nội dung).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (08/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban giữa Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện với Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2020.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp Ban Chấp hành – Trụ sở Huyện ủy.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng giao ban trực tuyến Sở Chỉ huy thống nhất và Hội trường B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp giải quyết hồ sơ giao đất cho Công ty TNHH Thái Việt Quang, Công ty TNHH Kiến Mỹ, Công ty SX TM DV 932.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Hội trường Sở TN&MT.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh họp giao ban Khối Nội chính.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện (các ngành chuẩn bị báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị gửi về Văn phòng HĐND-UBND huyện chậm nhất 14 giờ ngày 06/10/2020); Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đảng viên thuộc Đảng bộ Công an, Quân sự và các chi bộ trực thuộc Huyện ủy (do Bí thư Huyện ủy triển khai).
Thành phần: Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND thị trấn Tân Khai.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ làm việc với Đoàn Kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch số 184/KH-BCD ngày 02/10/2020 của Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện).
Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác PCGD-XMC Phòng GD&ĐT huyện; thành viên Ban chỉ đạo PCGD-XMC và xây dựng xã hội học tập huyện; Trưởng Ban chỉ đạo và cán bộ phụ trách công tác PCGD-XMC các xã, thị trấn; đại diện Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phó Chánh Văn phòng Lê Đình Vân (Giao Phòng GD&ĐT mời Ban Giám hiệu các trường học).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Phước về công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – KH, Văn phòng HĐND – UBND huyện: Chánh Văn phòng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 09/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Họp các ngành giải quyết đề nghị của UBND xã Thanh An về cấp Giấy CNQSD đất cho 12 hộ gia đình tại ấp An Quý (Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Thanh An chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Thanh An; Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV(Quang).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Dự buổi tiếp và làm việc của Ban Chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tỉnh kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Thành phần: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp A, UBND tỉnh.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                       CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập52
  • Hôm nay851
  • Tháng hiện tại188,455
  • Tổng lượt truy cập6,402,710
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây