Lịch làm việc tuần 43

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần lễ 43 (từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 43
Ngày ban hành 19/10/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Người ký Trần Thị Diệp Minh

Nội dung
THỨ HAI (ngày 19/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình, tiến độ đấu giá các dự án đất công.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) với chủ đề “Hội ngộ Tháng 10” do Hội LHPN huyện tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 08 giờ 00: Đi kiểm tra thực địa Hồ chứa nước do Công ty TNHH Hòa Phước quản lý tại xã Minh Đức.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp &PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Minh Đức, CV Nghĩa.
- 09 giờ 00: Làm việc với các ngành để xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Hòa Phước.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp &PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Minh Đức, Công ty TNHH Hòa Phước (giao UBND xã Minh Đức mời), CV Nghĩa.
Địa điểm: Tại xã Minh Đức.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến:
- 13 giờ 30: Nghe Trung tâm PTQĐ báo cáo tình hình thực hiện phương án bồi thường cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp dân cư Tân Khai.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế - HT, Tài chính - KH, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Tân Khai, CV Quang.
- 14 giờ 30: Họp Thường trực Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện.
Thành phần: Lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế - HT, Tài chính - KH, UBND xã Tân Quan, Phước An; các thành phần khác giao Phòng NN&PTNT mời, CV Quang.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều chủ trì Hội ý các Ban HĐND huyện.
Cùng dự: Các Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND huyện, CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch HĐND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 20/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Tiếp công dân định kỳ .
 Thành phần: Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, CN.Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, đại diện Công an huyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, tại trụ sở tiếp công dân huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh cùng Thường trực Huyện ủy chủ trì họp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhân dịp kỷ niệm 90 ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2020).
Mời dự: Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng Họp Ban Chấp hành – Trụ sở HU.
THỨ TƯ (ngày 21/10)
SÁNG:

  1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh:
- 08 giờ 00: Cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh về nhân sự Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
- 08 giờ 30: Họp Thường trực Huyện ủy.
Nội dung:
- 08 giờ 30: BTC Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác Đảng.
- 09 giờ 30: UBND huyện báo cáo các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII:
+ Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025.
+ Kế hoạch thực hiện Chương trình “Giảm nghèo bền vững, gắn với đổi mới công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống của Nhân dân” giai đoạn 2021 – 2025.
+ Kế hoạch Huy động nguồn lực cho đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Trưởng các Phòng: TC-KH, KT-HT, LĐTB&XH, NN&PTNT.
- 10 giờ 45: VPHU báo cáo dự thảo kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đối với các đảng ủy xã, thị trấn.
Địa điểm: Tại Phòng họp Thường trực Huyện ủy.
2. Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thế Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Dự làm việc Đoàn giám sát Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giám sát công tác quy hoạch và thực hiện hệ thống giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Thành phần: Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện: CVP, CV Quang.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều đi giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của UBND xã Tân Hiệp theo Kế hoạch số 141/KH-HĐND ngày 05/10/2020 của Thường trực HĐND huyện.
Thành phần: Thành phần: Ông Đình Lạng – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử địa bàn xã Tân Hiệp; các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nội vụ, Dân tộc, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; Đại diện lãnh đạo Điện lực huyện, Chi Cục Thống kê huyện; CV(Tuyên).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp xã Tân Hiệp (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở HĐND – UBND huyện lúc 6 giờ 45 phút để bố trí xe đi chung).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh: Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp UBND huyện.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (22/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nội dung:
- 08 giờ 00: BTC Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, công tác Đảng.
- 09 giờ 00: UBND huyện báo cáo các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII:
+ Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025.
+ Kế hoạch thực hiện Chương trình “Giảm nghèo bền vững, gắn với đổi mới công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống của Nhân dân” giai đoạn 2021 – 2025.
+ Kế hoạch Huy động nguồn lực cho đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến, Trưởng các Phòng: TC-KH, KT-HT, LĐTB&XH, NN&PTNT.
- 10 giờ 45: VPHU báo cáo dự thảo kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đối với các đảng ủy xã, thị trấn.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham gia nghiệm thu đóng điện vận hành đưa vào sử dụng công trình: Đường điện trung, hạ thế và TBA các xã Tân Lợi, Đồng Nơ thuộc dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bình Phước sử dụng vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2013-2020.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 phút, tại công trình các xã Đồng Nơ, Tân Lợi.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 23/10)
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh dự Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 (Nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị giao ban HĐND huyện lần thứ mười hai, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữa Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn.
Mời dự: Đại diện Thường trực Huyện ủy; UB MTTQ Việt Nam huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến .
Thành phần: Các Phó Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn; Trưởng Ban HĐND các xã, thị trấn; cán bộ giúp việc HĐND các xã, thị trấn; Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Văn phòng HĐND – UBND huyện: Chánh Văn phòng, CV(Tuyên).
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND - Ủy ban MTTQ VN xã Phước An; Trưởng, Phó Trưởng Ban, Thành viên các Ban HĐND xã Phước An; Đại biểu HĐND xã đại diện các khu vực ứng cử xã Phước An (giao Thường trực HĐND xã Phước An mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường xã Phước An (thành phần cùng đi tập trung tại trụ sở HĐND – UBND huyện lúc 6 giờ 45 phút để bố trí xe đi chung).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Tiến: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch dự họp nhằm xác định giá trị doanh nghiệp làm căn cứ tham mưu UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 phút, tại Phòng họp Sở Tài chính.

Lưu ý: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị được chu đáo.
                                                        (Lịch này thay thư mời)

                                                  TL. CHỦ TỊCH
                       CHÁNH VĂN PHÒNG

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Tra cứu thủ tục hành chính
Ban biên tập website
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Văn bản, chính sách
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay4,876
  • Tháng hiện tại199,586
  • Tổng lượt truy cập6,413,841
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây