CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ 4, HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thứ năm - 28/07/2022 10:30 1752
Chương trình làm việc kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ 7h30 phút đến 17h00 phút ngày 29/7/2022

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

BUỔI SÁNG: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu. 
2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.
4. HĐND huyện xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với bà Nguyễn Thị Xuân Hòa:
- Thường trực HĐND huyện trình bày Tờ trình đề nghị xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với bà Nguyễn Thị Xuân Hòa.
- HĐND huyện biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với bà Nguyễn Thị Xuân Hòa.
- HĐND huyện tặng hoa, quà tri ân đối với bà Nguyễn Thị Xuân Hòa.

5. HĐND huyện tiến hành bầu Chủ tịch HĐND huyện:

- Thường trực HĐND huyện trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự.

- HĐND bỏ phiếu kín bầu và công bố kết quả bầu, mời tân Chủ tịch HĐND huyện ra mắt và thực hiện nhiệm vụ điều hành kỳ họp.

6. HĐND huyện xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Võ Hoàng Bắc; tiến hành thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện phụ trách công an:
- Thường trực HĐND huyện trình bày Tờ trình đề nghị xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Võ Hoàng Bắc.
- UBND huyện trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện phụ trách công an.
- HĐND huyện biểu quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện và thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Võ Hoàng Bắc; HĐND thông qua các Nghị quyết.
- UBND huyện trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND huyện phụ trách công an.
- HĐND huyện bỏ phiếu kín và và công bố kết quả bầu, thông qua Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên UBND huyện phụ trách công an.
- HĐND - UBND huyện tri ân Ủy viên UBND huyện miễn nhiệm và tặng hoa chúc mừng Tân Ủy viên UBND huyện phụ trách công an.

7. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp của Bí thư Huyện ủy.
8. HĐND huyện xem xét các báo cáo, thông báo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, TAND, VKSND, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện; nghe phát biểu chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh:

8.1. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

8.2. Báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả hoạt động của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022

8.3. Báo cáo tóm tắt của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

8.4. Báo cáo tóm tắt của UBND huyện về tình hình tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hớn Quản năm 2021
8.5. Báo cáo tóm tắt của UBND huyện về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022;

8.6. Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2022;
8.7 Phát biểu chỉ đạo kỳ họp của đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
8.8. Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác Tòa án 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
8.9. Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
8.10. Báo cáo tóm tắt của Chi Cục THADS huyện về kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022;
8.11. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND huyện chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp):
- Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2023;
- Tờ trình của UBND huyện về việc 
điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022;
Tờ trình của UBND huyện về 
kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025;
Tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; biểu mẫu các dự án đầu tư kèm theo Tờ trình;
- Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Ban Pháp chế HĐND huyệnBáo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyệnBáo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Ban Dân tộc HĐND huyện;
- Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII;
- Báo cáo của UBND huyện về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2022;
- Báo cáo của các ngành chức năng về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII: Công văn giao kiến nghị cử tri cho các ngành trả lời; Trả lời của Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trả lời của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Trả lời của Công an huyện; Trả lời của Điện lực Hớn Quản; Trả lời của Chi cục Thuế khu vực BL - HQ
- Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2021;
- Báo cáo tổng hợp kết quả họp Tổ; Báo cảo của UBND huyện tiếp thu ý kiến họp Tổ.

BUỔI CHIỀU: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

 9. HĐND huyện tiến hành phiên chất vấn đối với các đơn vị:

- Công văn của UBND huyện phân công và giao các ngành trả lời chất vấn;
Nội dung trả lời của lãnh đạo UBND huyện;
Nội dung trả lời của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường;
Nội dung trả lời của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện;
Nội dung trả lời của Chi Cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện;
- Nội dung trả lời của Giám đốc Bưu Điện Hớn Quản.

10. Ban Pháp chế thông qua các Báo cáo:
- Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022;
- Báo cáo thẩm tra kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022;
- Báo cáo thẩm tra về chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2022 của UBND huyện; Thẩm tra về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện; Tóm tắt các nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế.
11. Ban Kinh tế - Xã hội thông qua các Báo cáo:
- Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2022;
- Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách 06 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2022; báo cáo thẩm tra về điều chỉnh đầu tư công năm 2022
- Thẩm tra về các nội dung điều chỉnh vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương: giai đoạn 2021 - 2025; nhóm B, nhóm C giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh năm 2022.

- Báo cáo thẩm tra về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.
12. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp
13. Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện.
14. HĐND huyện thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.
- Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện
- Nghị quyết thông qua tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hớn Quản năm 2021
- Nghị quyết thông qua điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
- Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022;
- Nghị quyết thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025;
- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.
15. Tân Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

16. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

văn bản
congbao
Công báo
facebook
khatvonghonquan
TỰ HÀO BÌNH PHƯỜC
SẢN PHẨM
Dịch vụ công quốc gia
Thống kê
  • Đang truy cập146
  • Hôm nay9,206
  • Tháng hiện tại204,489
  • Tổng lượt truy cập12,046,145
bank
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây